BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI TADEUSZA MICIŃSKIEGO -PUBLICYSTYKA I ESEISTYKA

(do 1918 roku)
– ZAPISKI LITERACKIE (1895)

[recenzja tomu nowel Ignacego Maciejowskiego Zalotnica]

„Nowa Reforma” 1895, nr 157.

– WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ POLSKA (1897)

Kraków 1897. Broszura ogłoszona bez podania na karcie tytułowej nazwiska autora. Zawiera 31 stron numerowanych.

– TEATR LWOWSKI W KRAKOWIE (I, II) (1898)

„Życie” 1898, nr 23; „Życie” 1898, nr 24.

[Rec. dzieła Mariana Zdziechowskiego] Byron i jego wiek(t. 1-2, Kraków 1897) (1899)

„Życie” 1899, nr 5.

– O SPUŚCIŹNIE DUCHOWEJ (1899)

„Życie” 1899, nr 7, s. 122.

– DO ŹRÓDEŁ DUSZY POLSKIEJ (1906)

Lwów 1906. Tom, s. 181.

Zawartość: StraceńcyResurrecturi, Do źródeł polskiej duszy

[w spisie treści: Do źródeł duszy polskiej], Tak mi Ojczyzny mojej żal,

Słowacki i Calderon w „Xięciu Niezłomnym”, Król Duch-Jaźń. Poemat

Juliusza Słowackiego, Hymn do Wschodzącej Jutrzenki, Bitwa nad Jalu,

Fundamenty Nowej Polski.

Wydanie pośmiertne: Do źródeł polskiej duszy.Wstęp M. W. [Maciej Wieliczko], Warszawa 1936. Tom, s. 123.

Zawartość: Do źródeł polskiej duszy, Straceńcy, Nowe Życie, Fundamenty Nowej Polski,Król Duch, Resurrecturi, Nad Bałtykiem.]

Fragmenty były drukowane w „Głosie Polskim” (Sosnowiec), [Do źródeł duszy polskiej 1915, nr 34-36; 39; Resurrecturi, 1915, nr 37; Król-Duch-Jaźń Juliusza Słowackiego,1916, nr 5-6].

– Straceńcy –Pierwodruk fragmentu:„Słowo Polskie” nr 315.

– Resurrecturi(1899). Pierwodruk:„Czas” 1899 nr 76, z podtytułem Wiersz poświęcony Słowackiemu oraz informacją pod tekstem utworu: „Kraków, w marcu 1899”. Dalsze wydania w: „Głos Polski” (Sosnowiec) 1915, nr 37; Tadeusz Miciński, Do źródeł polskiej duszy, Warszawa 1936; T. Miciński,Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980; T. Miciński, Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.

– Do źródeł polskiej duszy.Dalsze wydania w: „Głos Polski” (Sosnowiec) 1915, nr 34-36; 39; Do źródeł polskiej duszy, Warszawa 1936.

– Tak mi Ojczyzny mojej żal. Pierwodruk: „Krytyka” 1905, z. 5, s. 345-346. Dalsze wydania: „Czas”, 23 grudnia 1905, nr 293, s. 5. T. Miciński,Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980; T. Miciński, Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.

– Słowacki i Calderon w „Xięciu Niezłomnym”. Pierwodruk: „Życie”1898, nr 8.

– Król Duch Jaźń. Poemat Juliusza Słowackiego.Pierwodruk: „Krytyka” 1905, t. 11, s. 342-354; z. 12, s. 442-453. Dalsze wydania w: „Głos Polski” (Sosnowiec) 1915, nr 37; Do źródeł polskiej duszy, Warszawa 1936.

–Fundamenty Nowej Polski. Kolejne wydanie w: Do źródeł polskiej duszy, Warszawa 1936.

– ŻYCIE NOWE (1907)

Życie Nowe,Warszawa 1907. Broszura, 18 stron (16 numerowanych).

Na stronie drugiej (nienumerowanej) informacja (wersalikami):

Adres autora: Stara Wieś, gub.[ernia] warszawska. Ukończone 21 sierpnia 1907 roku. Skład w Księgarni Wendego, Krak.[owskie]Przedm.[ieście], Warszawa. Druk Piotra Laskauera i S-ki. Dalsze wydania w: Tadeusz Miciński, Do źródeł polskiej duszy,Warszawa 1936 [tu pod tytułem: Nowe Życie].

– W SPRAWIE DZIERŻAWY TEATRU KRAKOWSKIEGO (1905)

„Czas” 1905, nr 87 (15. IV).

– TEATR-ŚWIĄTYNIA (1905)

„Słowo Polskie”1905, nr 207.

Przedruk (z drobnymi błędami) w: Myśl teatralna Młodej Polski.Antologia, wybór: Irena Sławińska i Stefan Kruk; wstęp: Irena Sławińska; noty: Bożena Frankowska, Warszawa 1966, s. 194-198. Drobne fragmenty (bez komentarza i unowocześnienia pisowni) przedrukowano w: O świątyni ducha w Tatrach (oprac. M. Soja-Nicińska, J. Tabor-Książyk, K. Niciński, Ł. Książyk), w: Młodopolski pakowaniec literacki wypieczony specjalnie dla Profesora Andrzeja Z. Makowieckiego, pod red.E. Paczoskiej i Ł. Książyka, Warszawa 2009, s. 19-20.

–  KRAKÓW – WAWEL – KRÓL POLSKI. TRYPTYK (1905)

„Krytyka” 1905, tom 2, s. 269-271.

– POŁĄGA (1905)

„Słowo Polskie” 1905, nr 387 i 389 (21-22. VIII).

– KARYKATURA NA JMCI PANA KAZIMIERZA SICHULSKIEGO(1906)

„Krytyka” 1906, tom 1, s. 266-268. Tekst podpisany: „Tadeusz M.”

– TRAKTAT O PIEKLE PODHALAŃSKIM (1907)

„Krytyka” 1907, tom 2, s. 9-23.

– BIAŁE NOCE. (WSPOMNIENIA Z POBYTU W DUMIE)(1907)

„Ludzkość” 1907, nr 28, 30, 32, 36, 38, 40,42, 48.

– ON IDZIE [recenzja książki T. Nalepińskiego On idzie! Rzeczo Królu-Duchu Rosji, Krakow 1907] (1908)

„Literatura i Sztuka” 1908, nr 19 [dodatek literacko-artystyczny do „Nowej Gazety” nr 304].

– MYŚL POLSKA U POETÓW OSTATNIEJ DOBY (1909)

„Prawda” 1909, nr 17 (s. 12–13).

– MYŚL POLSKA U WSPÓŁCZESNYCH POETÓW (1909)

„Prawda” 1909, nr 20 (s. 11–12), nr 21(s. 10–12).

– JABŁOŃ ŻYCIA (1909)

„Literatura i Sztuka” 1909, nr 24 [dodatek do „Nowej Gazety” nr 405], s. 3 (nr z 5 września).

– ŹRÓDŁO W GÓRACH. CYPRIAN NORWID (1914)

„Literatura i Sztuka” 1914, nr 1 [dodatek do„Nowej Gazety”].

Tekst przedrukowywany w: Norwid. Z dziejów recepcji twórczości, wybór tekstów, oprac. i wstęp M. Inglot, Warszawa 1983, s. 175–177.

– MISTYK REALIZMU (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 461.

– MALARSTWO WIZYJNE (1912)

„Sztuka” 1912, t. 2, s. 159–165.

Tekst przedrukowywany w: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia, podred. A. Czyża, M. Pliszki, S. Sobieraja, Siedlce 2016, s. 156–160.

– POETA BAŁKANU (1913)

„Świat” 1913, nr 7, s. 5–6.

Tekst drukowany również w: „Słowo Polskie” 1913, nr 36, s. 2–3.

– WSTĘP DO: KAROL JACEK MALEWSKI, VIRTUTI MILITARI(1914)

  1. J. Malewski, VirtutiMilitari. Poezje. SeriaIII, Warszawa 1914, s. 3–4.

 ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ W HELLERAU (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 30, s. 628–629 (nr z 27 lipca).

MISTERIUM ZWIASTOWANIA (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 46, s. 907 (nr z 15 listopada).

TĘŻYZNA NARODU (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 24, s. 495–496 (nr z 15 czerwca).

Tekst przedrukowywany w: Młodopolski pakowaniec literacki wypieczony specjalnie dla Profesora Andrzeja Z. Makowieckiego, pod red. E. Paczoskiej i Ł.Książyka, Warszawa 2009, s. 39–46.

V OLIMPIADA (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 32, s. 670–671 (nr z 10 sierpnia).

Tekst przedrukowywany w: Młodopolski pakowaniec literacki wypieczony specjalnie dla Profesora Andrzeja Z. Makowieckiego, dz. cyt.,s. 26–33.

 ZŁOTA PRAGA (1912)

„Świat” 1912, nr 30, s. 9–12.

FORTECA MARMURÓW (1909)

„Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 7, s. 132; nr 8, s. 149–150; nr 9, s. 177.

SPÓR O „POCHÓD NA WAWELU”. APOLOGIA WAWELU(1912)

„Głos Warszawski” 1912, nr 82, s. 3.

DZWONY WAWELU (1912)

„Przegląd Narodowy” 1912, nr 5, s. 458–477; nr 6, s. 577–598.

WIELKI UNIWERSYTET CIERPIENIA (1913)

„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 44, s. 867–868.

WIECZORY ENTUZJASTEK (1909)

„Prawda” 1909, nr 4, s. 11–12; nr 5, s. 12; nr 6, s. 11–13.

KWIAT DOBROCI KOBIECEJ (1912)

„Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 5, s. 89–91 (nr z 3 lutego).

NIESZCZĘŚCIA W TATRACH (1913)

„Turysta Polski”, nr 19, s. 21–22 (lipiec 1913).

Tekst przedrukowywany w: Młodopolski pakowaniec literacki wypieczony specjalnie dla Profesora Andrzeja Z. Makowieckiego, dz. cyt., s. 33-39.

PRZY KOTLE AUSTRIACKIEJ WALPURGII (1913)

„Świat” 1913, nr 1, s. 11–13 (nr z 4 stycznia); nr 2, s 7–9 (nr z 11 stycznia).

MIASTO POD WITOSZĄ (1913)

„Świat” 1913, nr 3, s. 4–7 (nr z 18 stycznia).

ZMIERZCH PÓŁKSIĘŻYCA (1913)

„Świat” 1913, nr 8, s. 4–6 (nr z 22 lutego);nr 9, s. 4–8 (nr z 1 marca).

CIERNIOWY WIENIEC BUŁGARII. PO KLĘSCE (1914)

„Świat” 1914, nr 1, s. 11–13 (nr z 3 stycznia).

KU ŚWIĄTYNI (1913)

„Kurier Warszawski” 1913, nr 113, s. 3–4 (nr z 25 kwietnia).

P. MICIŃSKI O P. HEBETCE I O P. HERBACZEWSKIM(1913)

„Głos Narodu” 1913, nr 126, s. 4 (nr z 5 czerwca).

SYKOFANCI CZYLI MISTERIUM FIGI (1913)

„Nowa Gazeta” 1913, nr 247, s. 2.

W SPRAWIE W. FELDMANA (1909)

„Nowa Gazeta” 1909, nr 238, s. 1 (nr z 27 maja).

POŚMIERTNE TROSKI (1909)

„Nowa Gazeta” 1909, nr 345, s. 2 (nr z 1 sierpnia).

NIEMIEC I ROSJANIN (1910) [Wspomnienia pośmiertne]

„Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 16, s. 318 (nr z 16 kwietnia).

MICIŃSKI A NIEMOJEWSKI (1911) [List Micińskiego do redakcji „Słowa Polskiego”]

„Słowo Polskie” 1911, nr 256, s. 2.

WOLF DOHRN (1914) [Wspomnienie pośmiertne]

„Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 11, s. 213 (nr z 14 marca).

GŁOSY PISARZY POLSKICH (1914)

„Kłosy Ukraińskie” 1914, nr 9–10 (sierpień–wrzesień 1914), s. 13.

ŻYCIE NOWE (FRAGMENTY) (1914)

„Gazeta Warszawska” 1914, nr 307 (z dn. 8.11; s. 2–3).

LIST DO WSPÓŁRODAKÓW (1915)

„Kurier Poranny” 1915, nr 7 (z dn. 7.01).

Przedruk (bez początku i bez zakończenia): „Gazeta Warszawska” (1915, nr 14), jako: List otwarty T. Micińskiego.

W GŁĘBINACH NARODU (1915)

„Echo Polskie” 1915, nr 3 (z dn. 27.09/10.10; s. 1–3).

KU CZEMU POLSKA IDZIE? (1916), w: Miasto Świętego Jana. Zeszyt zbiorowy, red. M. Limanowski, T. Miciński, M. Morelowski, S. Pytliński, Fr. X. Pusłowski, kier. artystyczny K. Homolacs, Moskwa 1916, s. 37–44.

WICI (1916), w: Miasto Świętego Jana, dz. cyt., s. 45–46.

KUŹNICA NARODOWA (1916). W: Dodatek do 94. numeru „Dziennika Polskiego” (z dn. 24.12.1916/06.01.1917).

GŁOSY DZIAŁACZÓW POLSKICH. TADEUSZ MICIŃSKI (1916)

„Gazeta Polska” 1916, nr 297 (z dn. 28.10/10.11; s. 2).

GŁOS TADEUSZA MICIŃSKIEGO (1916)

„Dziennik Polski” 1916, nr 38 (z dn. 29.10/11.11).

ПОЛЯКИ И БОЛГАРЫ [POLACY I BUŁGARZY] (1915)

„Утро России” 1915, nr 289 (z dn. 21.10 st. stylu).

ЗАМОК КОРОЛЕВИЧА МАРКО [ZAMEK KRÓLEWICZA MARKO] (1916)

„Утро России” 1916 nr 45 (z dn. 14.02 st. stylu).

ZAMEK KRÓLEWICZA MARKA (1916)

„Echo Polskie” 1916, nr 4 (z dn. 24.01/6.02).

ГИМНЬ ИТАЛIИ (КЪ ГОДОВЩИНѢ ЕЯ ПРИСОЕДИНЕНIЯ КЪ СОЮЗУ) [HYMN DO ITALII (NA ROCZNICĘ JEJ PRZYŁĄCZENIA DO PRZYMIERZA)] (1916)

„Утро России” 1916, nr 232 (z dn. 20.08 st. stylu).

TATARZY W MOSKWIE (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 111 (z dn. 05/18.05).

Zawiera Mowę Tadeusza Micińskiego [na wiecu Tatarów].

Tekst przedrukowany w: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1917, nr 158 (Tatarzy w Moskwie); „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1917, nr 159 (Mowa Tadeusza Micińskiego [na wiecu Tatarów]).

TRAWKI Z OKOPÓW (1917)

„Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 1 (z dn. 30.08/12.09; s. 12–13), nr 2 (z dn. 06/19.09; s. 24–25).

Z FRONTU POLSKIEGO (1917)

„Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 2 (z dn. 06/19.09; s. 23–24).

BALTAZAROWE WIDMO PRZED ROSJĄ (1917)

„Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 3 (z dn. 13/26.09; s. 36–39).

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM… (WRAŻENIA Z OBJAZDU OBOZOWISK POLSKICH) (1917)

„Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 6 (z dn. 04/17.10; s. 88–89).

Z ŻYCIA PUŁKÓW POLSKICH (1917)

Tekst na podstawie: „Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 9–10 (z dn.

25.10/07.11; s. 130–133).

THERMOPYLE POLSKIE (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 112 (z dn. 06/19.05; s. 2–3).

TRAGEDIA KRAINY (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 178 (z dn. 06/19.08; s. 1–2).

– WIEC WOJSKOWY I MINISTER KIEREŃSKI (1917)

„Gazeta Polska” 1917 nr 64 (z dn. 08/21.03; s. 2–3).

Tekst przedrukowany w: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1917, nr 103, s. 2–3, pod tytułem Parlament wojenny (T. Miciński o wiecu wojskowym w Moskwie).

ZJAZD WOJSKOWYCH POLAKÓW (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 124, 125 (z dn. 30.05/12.06, 31.05/13.06).

NAPOLEOŃSKĄ DROGĄ ZWYCIĘSTWA (SŁOWA BONAPARTEGO) (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 128 (z dn. 8/21.06; s. 2–3).

BRATERSTWO POLSKIEGO FRONTU (Z PRZEBIEGU OBRAD ZJAZDU WOJSKOWYCH POLSKICH) (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 129 (z dn. 9/22.06; s. 1–2).

PIERWSZY DZIEŃ ZGROMADZENIA PRAWODAWCZEGO (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 273 (z dn. 30.11/13.12)

ZJAZD LEWICY WOJSKOWEJ (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 275–278, 284, 285 (numery grudniowe z dn. 2/15, 3/16, 4/17, 5/18, 14/27, 15/28).

SEJM GRODZIEŃSKI CZYLI UCHWAŁY ZJAZDU LEWICY WOJSKOWEJ (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 279 (z dn. 8/21.12).

NACZELNY KOMITET WOJSKOWY (1917)

„Dziennik Polski” 1917, nr 283 (z dn. 13/26.12).

LIST ŻOŁNIERZA (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 216.

Tekst przedrukowany w: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1918, nr 128, s. 4 (przedruk bez pierwszego akapitu).

TRZECI MAJ (1917)

„Głos Polski” 1917, nr 19–20 (z dn. 14/27.05; s. 2–4), 21 (z dn. 21.05/3.06; s. 6–8).

Tekst przedrukowany w: T. Kaźmierski, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji 1917–1918 r., Warszawa 1935, s. 39–47.

BURZA I GROM (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 61 (z dn. 5/18.03; s. 2).

– [LIST TADEUSZA MICIŃSKIEGO DO REDAKCJI „GAZETY POLSKIEJ”] (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 70 (z dn. 15/28.03; s. 3).

DO ŻOŁNIERZA POLAKA (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 122 (z dn. 19.05/01.06; s. 2–3).

MIECZ POLSKI (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 154 (z dn. 28.06/11.07; s. 2).

ORLE GNIAZDO (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 155 (z dn. 29.06./12.07; s. 2–3).

HISTORYCZNY DZIEŃ (1917)

„Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 9–10 (z dn. 25.10/7.11; s. 122–124).

KU ZIEMI OBIECANEJ (1917)

maszynopis [zdekompletowany; brakuje dwóch – 3. i 4. – z sześciu kart] w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa; Sygn. 1/343/0/-/1297; powstał w 1917 r., pomiędzy rewolucją lutową a przewrotem październikowym.

SZAMAN (ADAM SZYMAŃSKI) (1916)

: „Gazeta Polska” 1916, nr 84 (z dn. 25.03/7.04; s. 2).

KU CZCI SIENKIEWICZA (1916)

„Gazeta Polska” 1916, nr 309 (z dn. 9/22.11; s. 2).

ПОЛЬША ВЪ ТВОРЧЕСТВѢ Г. СЕНКЕВИЧА [POLSKA W TWÓRCZOŚCI H. SIENKIEWICZA] (1916)

„Утро России” 1916, nr 337 (z dn. 3.12 st. stylu).

„LOS VERHAERENA” (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 35 (z dn. 5/18.02; s. 2).

ŚP. ANNA MAR (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 76 (z dn. 22.03/04.04; s. 2).

VIRTUTI MILITARI (1914) [dot. tomu poezji J.K. Malewskiego]

„Nowa Gazeta” 1914, nr 512 (z dn. 01.11; s. 8).

TEATR FUTURYSTYCZNY (1916)

„Gazeta Polska” 1916, nr 280 (z dn. 11/24.10; s. 2).

ЛИТУРГІЯ КРАСОТЫ [LITURGIA PIĘKNA] (1916)

„Утро России” 1916, nr 64 (z dn. 4.03 st. stylu).

WYSTAWA K. STABROWSKIEGO (1915)

„Echo Polskie” 1915, nr 12, s. 5.

MICKIEWICZ, MAZZINI I MACHIAVELLI (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 27 (z dn. 28.01/10.02; s. 2).

TURÓW RÓG I CIEMNE MOCE (1917)

„Gazeta Polska” 1917, nr 51 (z dn. 21.02/ 6.03; s. 2).

DO TEMPLARIUSZÓW. LIST 1-SZY (1918)

„Gazeta Polska” 1918, nr 36 (z dn. 3.03; s. 3).