Kierunki i specjalności francuskojęzyczne (studia licencjackie)

Rejestracja kandydatów na studia

Zakład Języka Francuskiego oferuje 3-letnie stacjonarne studia I stopnia na następujących specjalnościach:

FILOLOGIA FRANCUSKA – nauka języka francuskiego od podstaw

Obejrzyj całą prezentację

 • Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  • język polski lub język obcy (inny niż francuski) – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • Co oferujemy w programie studiów?
  • intensywna nauka języka francuskiego od podstaw
  • literatura francuska i frankofońska
  • historia Francji
  • kultura Francji i krajów frankofońskich
  • przygotowanie do pracy tłumacza
  • język francuski specjalistyczny stosowany w sytuacjach biznesowych

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM –
nauka obu języków od podstaw

 • Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  • język angielski lub inny język obcy – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • Co oferujemy w programie studiów?
  • intensywna nauka języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw
  • kultura i literatura Francji i krajów frankofońskich oraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych
  • biznesowy język francuski, biznesowy język hiszpański
  • prawniczy język francuski, prawniczy język hiszpański
  • język francuski w sektorze usług, język hiszpański w administracji
  • przygotowanie do pracy tłumacza

JĘZYK FRANCUSKI (od podstaw) Z ANGIELSKIM – PROFIL TŁUMACZENIOWY

 • Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  • język angielski lub inny język obcy – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   Uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego

 • Co oferujemy w programie studiów?
  • intensywna nauka języka francuskiego od podstaw
  • kultura Francji i krajów frankofońskich oraz krajów anglojęzycznych
  • biznesowy język francuski, biznesowy język angielski
  • prawniczy język francuski, prawniczy język angielski
  • negocjowanie i komunikacja językowa
  • przekład literacki oraz tłumaczenie użytkowe

NOWOŚĆ! JĘZYK FRANCUSKI, PROFIL KULTUROWO-TŁUMACZENIOWY –
nauka języka francuskiego od podstaw

 • Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  • język polski lub język obcy (inny niż francuski) – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • Co oferujemy w programie studiów?
  • intensywna nauka języka francuskiego od podstaw
  • przygotowanie do pracy tłumacza
  • podstawy mediacji interkulturowej
  • tłumaczenie tekstów kultury oraz tekstów użytkowych
  • język francuski w sztuce i w mediach
  • polityka kulturalna współczesnej Francji
  • kultura życia codziennego Francuzów

Jakie posiadasz kompetencje po ukończeniu naszych specjalności?

 • znasz bardzo dobrze języki i potrafisz komunikować się w różnych sytuacjach
 • używasz języka specjalistycznego w pracy (biznes, prawo, usługi, media)
 • znasz techniki tłumaczeniowe i potrafisz wykorzystywać zasoby internetowe w pracy tłumacza
 • dużo wiesz o kulturze krajów obszaru wybranego języka, dzięki czemu nie masz problemu w kontaktach z obcokrajowcami

Gdzie możesz pracować?

 • w firmach handlowych, mających kontakty z zagranicą
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • w sektorze usług, w biurach turystycznych
 • w telewizji, redakcjach czasopism, wydawnictwach
 • w instytucjach kulturalno-oświatowych
 • możesz współpracować z różnymi instytucjami i firmami jako tłumacz

Każdego roku nasi studenci uzyskują STYPENDIA w ramach programu ERASMUS i wyjeżdżają, na semestr lub na rok, na uczelnie we FRANCJI, BELGII i HISZPANII.