Studenckie Biuro Tłumaczeń (język francuski)

Celem naszych spotkań jest doskonalenie warsztatu tłumaczeniowego oraz stworzenie możliwości do dyskusji na temat tekstów opracowywanych przez Studentów. Jest to również doskonała okazja do integracji środowiska studenckiego oraz rozwoju osobowości.

Ponadto, Studenci mają możliwość poszerzenia znajomości języka francuskiego oraz wiedzy na temat kultury krajów frankofońskich.

Spotkania Studenckiego Biura Tłumaczeń odbywają się raz w miesiącu

W roku akademickim 2015/2016, Studenci zajmowali się tłumaczeniami bajek afrykańskich. Efektem naszej wspólnej pracy jest publikacja „Spotkanie z bajką afrykańską”.

W roku akademickim 2016/2017, Studenci podjęli się tłumaczeń legend z Quebecu. (Plik pdf)

Od roku akademickiego 2015/2016, opiekunem koła jest mgr Edyta Sacharewicz.