Katalog zbiorów

Katalog zbiorów Czytelni Neofilologicznej w systemie ALEPH dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej http://katalogi.uwb.edu.pl/F

Czytelnia Neofilologiczna dysponuje również katalogiem alfabetycznym i rzeczowym w tradycyjnej formie kartkowej, w którym opracowane są zbiory zakupione przed 2006r. Sukcesywnie jest prowadzona rekonwersja w/w zasobów.

Czytelnia dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu i baz naukowych zakupionych przez Bibliotekę Uniwersytecką. (LINKi   baz z  Bibl. Głownej).