Studenckie Biuro Tłumaczeń

Nazwa: Studenckie Biuro Tłumaczeń przy Uniwersytecie w Białymstoku
Opis: Celem Koła jest uświadomienie jego uczestnikom wyzwań, jakie stoją przed tłumaczami literatury – nie chodzi o wyłącznie filologiczny (dokładny) przekład tekstu, ale możliwie wierne pozostawienie jego cech artystycznych i estetycznych, jednak z uwzględnieniem specyfiki obu języków. Spotkania Koła są otwarte, mogą uczestniczyć w nich  studenci innych kierunków, a także osoby spoza UwB. W r. a. 2015/16 odbyły się zebrania poświęcone tłumaczeniom piosenek Boba Dylana i poezji e.e. cummingsa. Członkowie Koła współpracują również z instytucjami kultury (Teatr Dramatyczny, Zmiana Klimatu). W r. a. 2015/16 Koło nawiązało współpracę z Operą i Filharmonią Podlaską, dzięki czemu studenci mogą tam odbywać praktyki i szkolić swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie brać nieodpłatnie udział w niektórych imprezach organizowanych przez operę. Jeden ze studentów, Rafał Liedke tłumaczył finał I Międzynarodowego Konkursu Organowego (22 czerwca 2017). Koło współredaguje również „Próby. Nieregularnik Filologiczny”. Zamieszczane są tam zarówno teksty poświęcone tłumaczeniom, jak i debiutanckie tłumaczenia studentów. W nr 4/2016 ukazały się próby tłumaczeniowe byłych członków Koła: Agnieszki Puciłowskiej, Gabrieli Potęgi i Miroisława Sajewicza.Opiekunem Koła jest mgr Krzysztof Puławski.