Studenckie Biuro Tłumaczeń

Nazwa: Studenckie Biuro Tłumaczeń przy Uniwersytecie w Białymstoku
Opis: Organizacja studencka świadcząca nieodpłatnie usługi tłumaczeniowe dla studentów, doktorantów oraz organizacji non-profit.
Kontakt e-mail: sbtuwb@gmail.com
Adres strony www: www.sbt.uwb.edu.pl