• HOME
  • Nauka
  • Konferencje / Warsztaty

Konferencje / Warsztaty

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 

 

 

 

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Lata 2007-2010

 

Konferencja Publikacje wydawnictwa UwB
Interdyscyplinarność w kształceniu nauczycieli języków obcych – mity i rzeczywistość – Supraśl 2007 Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education, pod red. K. Bogackiego, B. Głowackiej, D. Potockiej

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2008, 318 s.

Metody analizy funkcjonalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne – Białystok 2008 Methods of Lexical Analysis: Theoretical Assumptions and Practical Applications, pod red. K. Bogackiego, J. Cholewy, A. Rozumko

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2009, 375 s.

Tradycja formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturach narodowych – Białowieża 2009 (współorganizacja) Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres, Centuries and Literary Traditions, red. G. Moroz, J. Sztachelska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, 272s.
Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku – Białystok 2010.
Zdjęcia
II Studencka sesja międzykulturowa – Od obcości do różnorodności – 28 maja 2010
Zdjęcia
Inspirations: English, French and Polish Cultures, red. D. Guzowska, M. Kamecka, Wydawnictwo UwB, 2011, 405 s.

Lata 2002-2005

konferencja publikacja wydawnictwa UwB
Problemy lingwistyki i nauczania języków obcychBiałystok 2002 Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, pod red. Miatliuk, H., K.Bogacki, H.Komorowska, 2003, 481s.
Język, społeczność i problemy międzykulturowej komunikacji we współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały

Grodno 2004

Language, Society, and Problems of Intercultural Communication. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Grodno 23-24.XI.2004r., pod red. Bogacki, K., H. Miatliuk, L. Serada, 2005, 387s., tom II materiałów z tej konferencji jest przygotowywany do druku przez wydawnictwo Uniwersytetu Grodzieńskiego.
sympozjum: Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś zorganizowane we współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym i Instytutem Historii – Białystok 2004 Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, pod red. P. Guzowskiego, M. Kameckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, 355s.
Relacje znaczeniowe w języku i kulturzeBiałystok 2005 Semantic relations In language and culture, pod red.Krzysztof Bogacki, Anna Miatluk, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku 2006, 458s.