Współpraca z regionem

WSPÓŁPRACA Z REGIONEM

Instytut Neofilologii prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturalnymi w regionie. Od wielu lat nasi wykładowcy oraz studenci goszczą w podlaskich szkołach z wykładami, warsztatami, prezentacjami. Stałą ofertę naszego Instytut skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Wiedza na życzenie można odnaleźć na stronie UwB (tutaj skrót do linku http://old.uwb.edu.pl/uniwersytet.php?p=2515). Ponadto, uczniowie podlaskich szkół i przedszkoli corocznie goszczą w Instytucie Neofilologii w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Otwartych Wydziału Filologicznego. Głównym celem proponowanych przez nas spotkań i warsztatów jest umożliwienie młodym ludziom kontaktu ze środowiskiem akademickim, poszerzenia wiedzy i rozwijania naukowych pasji oraz społecznych umiejętności. W marcu bieżącego roku rozpoczyna się pierwsza edycja czytania dzieciom w języku angielskim organizowana w ramach jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 5-10 lat i obejmie liczne placówki oświatowe na terenie Białegostoku. Nasi studenci odwiedzą zainteresowane przedszkola oraz szkoły podstawowe i przeprowadzą zajęcia z języka angielskiego w oparciu o krótkie teksty literackie. Akcja ma na celu promować czytelnictwo wśród dzieci oraz zachęcić najmłodszych do nauki języków obcych.

W celu poszerzenia horyzontów intelektualnych oraz przygotowania naszych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej Instytut Neofilologii aktywnie współpracuje z instytucjami kulturalnymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. W ramach praktyk zawodowych w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku nasi studenci prowadzą bezpłatne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w formie zabawy, z których mogą skorzystać dzieci w wieku 6-8 lat. Odbywając praktyki w lokalnych szkołach językowych, studenci mogą poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa od podszewki i często znaleźć przyszłe miejsce zatrudnienia. Studenci specjalności translatorskiej mają okazję spróbować swych sił w tłumaczeniach przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tworząc nowe specjalizacje w ramach filologii angielskiej, Instytut Neofilologii stara się odpowiadać na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. Doskonałym przykładem reagowania na potrzeby regionalnego rynku pracy, na którym od lat brakuje specjalistów od języka niemieckiego, jest utworzenie specjalności język angielski z językiem niemieckim. Nasze starania w zakresie kształcenia znajomości języka niemieckiego spotkały się z uznaniem firmy CERI International, która pod auspicjami naszego Instytutu oferuje naszym studentom nieodpłatny kurs języka niemieckiego w biznesie. Oprócz wyżej wspomnianych instytucji Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku utrzymuje niesformalizowane kontakty z innymi placówkami oświatowymi oraz kulturalnymi. W ramach zajęć poświęconych kulturze i sztuce oraz turystyce lokalnej nasi studenci odwiedzają muzea, teatry bądź organizują spacery po mieście w języku angielskim. Przedsiębiorstwa lub instytucje zainteresowane bliższą współpracą z naszym Instytutem prosimy o kontakt pod adresem sekretar@uwb.edu.pl.

Lista zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i przedsiębiorstw:

• Białostocki Teatr Lalek
• CERI International
• Galeria Arsenał w Białymstoku
• Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
• II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
• III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
• I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
• Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej Akademia Sukcesu w Białymstoku
• Niepubliczne Przedszkole nr 7 Wesołe Nutki w Białymstoku
• Opera i Filharmonia Podlaska
• Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
• Prywatne Gimnazjum nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
• Radio Białystok
• Szkoła Języków Obcych empik school w Białymstoku
• Szkoła Języków Obcych ABC ul. KEN w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 21 im. marsz. J. Piłsudskiego w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 44 im. St. Moniuszki w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
• Zespół Szkół Katolickich Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krypnie