Współpraca międzynarodowa

Umowy Instytutu Neofilologii z jednostkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy pracowników i studentów):

  • Hiszpania: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Malaga, Universidad de Granada,
  • Włochy: Universita degli Studi di Cagliari,
  • Portugalia: Universidade de Lisboa,
  • Estonia: Tallinna Ülikool,
  • Litwa: Lithuanian University of Educational Sciences.

 

 

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+:

– maj 2016: mgr Ewa Majewska i mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk – szkolenie na Universita degli Studi di Cagliari (Włochy),

– maj 2017: dr Jacek Partyka  –  szkolenie na Universidade de Lisboa (Portugalia),

– wrzesień 2017: mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk: szkolenie w Santiago de Compostela (Hiszpania),

– listopad 2017: dr Tomasz Sawczuk przeprowadził gościnne wykłady na Universita degli Studi di Cagliari (Włochy).

 

W r.a. 2016/2017, podobnie jak w latach poprzednich, również studenci korzystali z możliwości odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+. Semestr lub cały rok akademicki na studiach za granicą przebywało 12 studentów Instytutu Neofilologii: 7 z filologii angielskich, 5 z filologii francuskich.

 

 

Stypendia i staże naukowe realizowane poza programem Erasmus+:

– W ramach grantu Aurora Erasmus Mundus dr Daniel Karczewski odbył staż naukowo-badawczy w Laboratorium Neurolingwistyki, HSE w Moskwie (Rosja). Okres trwania stażu: 1 października 2015 – 31 lipca 2016.

– W okresie listopad-grudzień 2016 dr Jacek Partyka prowadził badania naukowe w ramach grantu Research Grant JFK Institute (Freie Universitat, Berlin).

– W okresie 18-29 kwietnia 2017 dr Jacek Partyka prowadził badania w Archive for New Poetry na Uniwersytecie Kalifornijskim, San Diego (USA).

– W okresie 16-23 sierpnia 2017 dr Weronika Łaszkiewicz prowadziła badania w Cambridge University Library (Wielka Brytania).

– Dr Jacek Partyka otrzymał stypendium Komisji Fulbrighta na prowadzenie badań w Fordham University w Nowym Jorku (USA). Okres trwania: 1 września 2017 – 28 lutego 2018.

 

 

Współpraca naukowa z:

– Uniwersytetem im. Borysa Grinczenki w Kijowie:

– w kwietniu 2017 r. na zaproszenie władz uczelni dr Ewa Lewicka-Mroczek (wicedyrektor IN) oraz dr Daniel Karczewski (prodziekan Wydziału Filologicznego ds. naukowych) odbyli roboczą wizytę w Kijowie. Spotkali się  z Dyrekcją i pracownikami Filologii Angielskiej, Slawistyki, Sekcji Języków Romańskich oraz z przedstawicielami Rektoratu.

–  7-8 grudnia 2017 pracownicy Instytutu Neofilologii zorganizowali razem z Uniwersytetem im. Borysa Grinczenki konferencję naukową “The 1st Bialystok Conference on Theoretical and Applied Linguistics”.

 

– Projekt „Translation & Philosophy”

Celem projektu jest utworzenie platformy dla badaczy zainteresowanych związkiem łączącym szeroko pojęty przekład i filozofię i umożliwienie wymiany myśli dotyczących potencjalnych relacji zachodzącym pomiędzy przekładoznawstwem per se a różnymi kierunkami filozoficznymi. W ramach projektu „Translation & Philosophy” planowana jest organizacja corocznych konferencji naukowych online oraz założenie rocznika pod tym samym tytułem. Trwają prace nad utworzeniem strony internetowej projektu (będzie również podpięta pod stronę główną Wydziału Filologicznego UwB).

Skład zespołu badawczego:

  1. Douglas Robinson, Professor in Translation Studies (Hong Kong Baptist University), Hong Kong
  2. Michelle Bolduc, Professor in Translation Studies (University of Exeter, Modern Languages), Wielka Brytania
  3. Larisa Cercel,  Dr. phil. (Universität des Saarlandes), Niemcy
  4. Radegundis Stolze, Dr. Phil. (Technische Universität Darmstadt), Niemcy
  5. Beata Piecychna, dr (Uniwersytet w Białymstoku), Polska