dr Małgorzata Zawadzka

email: m.zawadzka@uwb.edu.pl

 

2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

2007 – magister historii sztuki, Uniwersytet Warszawski

2006 – magister filologii romańskiej, Uniwersytet Warszawski

 

 

Zainteresowania badawcze

 

 • literatura i sztuka francuska XX wieku
 • związki literatury i sztuk plastycznych
 • przekład literacki
 • historia fotografii

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie:

 • Stawisko – dom sztuki, dom bez granic – wspólnie z Robertem Papieskim, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2016
 • Jean Cocteau: le poète face auxartsplastiques, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

 

Artykuły:

 • Ukraińskie fotografie z zbiorach Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Dialog Dwóch Kultur, rocznik X, zeszyt I, Warszawa 2016, s. 228-234
 • „Blessure au ralenti”: la cure de désintoxication dans l’œuvre de Jean Cocteau, Médecine et littérature, red. Marcin Klik, Warszawa 2013, s. 125-138
 • Elementy widowiska w eseju Jeana Cocteau Modigliani, „Tekstualia”, nr 3 (26), Warszawa 2011, s. 85-90
 • Jean Cocteau et Le Greco : critique, poésie, poésie critique, La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, red. Anna Kieliszczyk i Ewa Pilecka, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2009, s. 239-245
 • Jean Cocteau – między tradycją i awangardą, „Tekstualia”, nr 3 (18), Warszawa 2009, s. 59-66
 • Inspiracje – sztuki plastyczne w poezji Cocteau, poezja Cocteau w litografiach Vargi, Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. Halina Kubicka i Olga Taranek, Sutoris, Wrocław 2009, s. 255-259
 • Jak przetłumaczyć obraz? – próby przekładu Figures Jeana Tardieu, Imago Mundi. 50 lat polskiej translatoryki, red. Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska, Warszawa 2009, s. 213-221
 • Umieranie rzeźb i rzeź – obraz barbarzyństwa w oryginale i przekładzie La mort et lesstatues Jeana Cocteau i Pierre’a Jahana, Między oryginałem a przekładem – XV – Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza, red. Jerzy Brzozowski, Maria Filipowicz-Rudek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 387-394

 

Przekłady i edycja:

 • Jarosław Iwaszkiewicz do Heleny Kahn-Casella. Korespondencja z lat 1939 i 1947, Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, red. Anna Król, Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, s. 139-145
 • Jean Cocteau, Modigliani, „Tekstualia”, nr 3 (26), Warszawa 2011, s. 133-136

 

 

Badania naukowe i prace dokumentacyjne

 

 • Inwentaryzacja i opis naukowy zbiorów ikonograficznych Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (od października 2007)
 • Opracowanie szczegółowego opisu zasobów archiwum fotograficznego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dla fundacji Archeologia Fotografii zajmującej się tworzeniem bazy archiwów fotograficznych w Polsce (projekt FotoRejestr – 2010)