mgr Aleksandra Kowalewska-Buraczewska

Email: a.kowalewska@uwb.edu.pl

                TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

2001:  magister lingwistyki stosowanej (ILS UW)

                ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Językoznawstwo (formalne i  kognitywne)

Filozofia języka

Przekład specjalistyczny (lingwistyka stosowana)

 

PUBLIKACJE

 

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

  • THOMAS, P., A. Kowalewska, E. Dobrogowska, (2004), Lost Positives, [w:] Language And Culture: Establishing Foundations For Anthropological Linguistics, (red.) S. Grinev-Griniewicz, S.M. Raube, P. Thomas Białystok Series of AnthropolinguisticsVol 1, s. 149-151, Białystok, Wyd. WSFiZ, ISBN 83-87256-74-9
  • KOWALEWSKA A., (2004), Literary Translation: Cultural And Linguistic Aspects, [w:] Establishing Foundations For Anthropological Linguistics, (red.) S. Grinev-Griniewicz, S.M. Raube, P. Thomas Białystok Series of AnthropolinguisticsVol 1, : s. 201-215, Białystok, Wyd. WSFiZ, ISBN 83-87256-74-9
  • KOWALEWSKA A., (2005), Problematyka przekładu stylu literackiego, [w:] Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, (red.) Hejwowski, s. 167-178, Olecko, Studia Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej, ISBN 83-86523-83-2
  • KOWALEWSKA-BURACZEWSKA, A. (2015), Negacja jako wykluczenie. Próby, numer 3/2015, Białystok, ISBN 2300-4983
  • KOWALEWSKA-BURACZEWSKA, A. (2016) O wyrażaniu istnienia i nieistnienia, czyli rozważania o niczym. [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki społeczne i humanistyczne. Tom I Część III ISBN 978-83-942083-1-8
  • KOWALEWSKA-BURACZEWSKA, A. (2017), Negacja w języku i myśleniu. Ujęcie interdyscyplinarne. [w:] Filozofia Słowa. Białostocka Kolekcja Filologiczna Nr II. Studia. Wydawnictwo IFP UwB,ISBN978-83-86064-46-5
  • KOWALEWSKA-BURACZEWSKA, A. (2017), O normatywności niektórych wypowiedzi ogólnych.Wydawnictwo MN, Poznań, ISBN 978-83-65677-20-4.
  • KOWALEWSKA-BURACZEWSKA, A. (2017), Kto powiedział, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są zawsze miłe? O normatywnym charakterze pewnych typów zdań gatunkowych. Studia Wschodniosłowiańskie, T. 17. Białystok.

 

WAŻNIEJSZE PRZEKŁADY KSIĄŻEK

  • Daniel Karczewski, 2016, „Generyczność w języku i myśleniu. Studiumkognitywne” (“Genericity in Language and Thought. A Cognitive Study”), mografia opublikowana w serii Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa pod red. Tabakowskiej nakładem wydawnictwa Universitas, 2016, ISBN 97883-242-2763-1
  • Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor, 2012, “Farmakologia ogólna i kliniczna”, red. naukowa wyd. polskiego: Włodzimierz Buczko, Wydawnictwo Czelej, Lublin, ISBN 978-83-7563-118-0. Tłumaczenie następujących rozdziałów: 59, 60, 61, 63, 64, Przedmowa.