dr hab. Agnieszka Włoczewska

email: urlop do 2021 r.

W 1999 roku ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; obroniłam pracę magisterską z zakresu krytyki literackiej (o strukturalizmie genetycznym Lucien’a Goldmann’a), napisaną pod kierunkiem Pana Profesora Henryka Chudaka.

W 2005 roku ukończyłam studia doktoranckie w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy Analyse sémiologique du théâtre de Jean-Paul Sartre (1943-1946), napisaną pod kierunkiem Pana Profesora Henryka Chudaka.

Od 1999 współpracuję z Uniwersytetem Warszawskim (Instytut Romanistyki, MUSZ) .

W latach 2005-2006 pracowałam w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, jako wykładowca. Od 2006 wykładam na Uniwersytecie w Białymstoku, w Zakładzie Języka Francuskiego.

22 marca 2016 roku Rada Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy monograficznej „Teatr Apollinaire’a”, wydanej przez Collegium Columbinum (Kraków 2015).

Jestem autorką 26 artykułów oraz kilku rozdziałów w monografiach. Wśród publikacji są :

 • „Koń trojański czyli dziecko w literaturze absurdu”, w: Studia Gdańskie, tom XXVIII, Gdańsk Oliwa 2011, ISSN 0137-4341; str. 349-364;
 • „Image et fragment. Outils de la déprogrammation de la littérature selon Pascal Quignard” w: La Rencontre. Etudes sur l’oeuvre de Pascal Quignard; textes réunis par Alicja Koziej i Jolanta Rachwalska von Rejchwald; wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin, 2011 (str.11-19);
 • „Apollinaire 1913”, w: Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe; ISSN 2299-9906; wersja on-line dostępna pod adresem http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=59; data publikacji 2 stycznia 2014;
 • „Murzyńskość, antylskość i kreolizacja, czyli jak ocalić świat postkolonialny od metyzacji. W setną rocznicę urodzin Aimé Césaire’a”, w: Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe; ISSN 2299-9906; wersja on-line dostępna pod adresem http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&TYP=3; data publikacji 16 stycznia 20114;
 • Recenzja książki Anouck Cape pt.: Les Frontières du délire: écrivains et fous au temps des avant-gardes, wyd. Honoré Champion, Paris 2011; dla czasopisma Romanische Forschungen, issue 2, vol. 126 (2014), Uniwersytet w Bonn, str. 254-258 ;
 • „Egzystencjalizm Kierkegaarda w dramatach Sartre’a. Dialog filozofii i teatru”, w: Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe; nr 4 (39), 2014; ISSN 1734-6029; str. 181-199;
 • „Cyberprzestrzeń pierwotna i jej religia”, w: Studia Gdańskie, tom XXXIV; Gdańsk-Oliwa 2014; ISSN 0137-4338, str. 127-144;
 • Tekst pokonferencyjny pt. „Teatr Guillaume’a Apollinaire’a na tle epoki”, w tomie Guillaume Apollinaire à travers l’Europe pod red. dr Krokera, WUW, Warszawa 2015 ; ISBN 978-83-235-1907-2 ; str. 195-206 .

Jestem autorką monografii:

 • Mały leksyko pojęć i terminów frankofońskich (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok).
 • “Teatr Apollinaire’a” (Collegium Columbinum, Kraków 2015)

Tłumaczę również prozę francuską i frankofońską. Spośród ważniejszych tłumaczeń ukazały się :

 • Absolutyzm i Rewolucje (Arkady, Warszawa)
 • Juliusz Verne, 20000 mil podmorskiej żeglugi, tom I i II (Zielona Sowa, Kraków)
 • Juliusz Verne, Piętnastoletni kapitan (Zielona Sowa, Kraków)
 • Blaise Cendrars, Antologia murzyńska  (Collegium Columbinum, Kraków)
 • Apollinaire – wszystkie sztuki teatralne Autora.

Od 2007 roku, razem ze studentami Koła Interkulturowego w Zakładzie Języka Francuskiego  UwB, prowadzę spotkania literacko-plastyczne Godzina z bajką francuską adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. (cf. “Spotkanie z bajką afrykańską”. Komentarz historyczno-literacki i opis realizacji
projektu „Godzina z bajką” autorstwa Małgorzaty Kameckiej, Edyty
Sacharewicz, Agnieszki Włoczewskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2017).

W latach 2008-2011 prowadziłam Koło teatralne. Studenci ZJF wystawili dwie jednoaktówki Henri Michaux – Drame des constructeurs oraz Chaînes; oraz sztuki Pana Krzysztofa Choińskiego.

Część spotkań Godzina z bajką francuską oraz przedstawienia teatralne odbywały się we współpracy z oddziałem PKP w Białymstoku.