dr Sara Moroz

email: sara.moroz@uwb.edu.pl

Wykształcenie :

23 marca 2018 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

Temat rozprawy doktorskiej : Les recueils manuscrits des recettes de cuisine des XVIe et XVIIe siècles, conservés dans la collection « berlinoise » à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie, comme source du savoir sur la cuisine française de ladite période. Etude linguistique et culturelle, accompagnée de l’édition critique des textes.

2011 – 2016                   Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyscyplina: językoznawstwo, specjalność: filologia romańska.

Temat rozprawy doktorskiej: Les recueils manuscrits des recettes de cuisine des XVIe et XVIIe siècles, conservés dans la collection « berlinoise » à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie, comme source du savoir sur la cuisine française de ladite période. Etude linguistique et culturelle, accompagnée de l’édition critique des textes.

2006 – 2011                   Magister filologii romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja nauczycielska.

Temat pracy magisterskiej: « Mémoire sur Waïhou ou l’Isle de Pâques » par Johann Reinhold Forster – analyse du texte dans le Ms. Gall. Quart. 85 (BibliothèqueJagellonne de Cracovie)

Zainteresowania badawcze

  • Językoznawstwo kulturowe
  • Historia języka francuskiego
  • Historia książki
  • Historia kuchni francuskiej

Publikacje

Wilkiewicz S. (2013) „Ikoniczność siedemnastowiecznych przepisów kulinarnych na podstawie manuskryptu Gall. Quart. 143 (z kolekcji berlińskiej w Bibliotece Jagiellońskiej), w odniesieniu do współczesnych przepisów kulinarnych” [in:] Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Tabakowska, N. Palich, A. Nowakowski, str. 59-63, Kraków : WUJ.

Wilkiewicz S. (2014) „Voyageéducatif de Johann Reinhold Forster dans le Mémoire sur Waïhououl’Isle de Pâques” [in:] Źródła Humanistyki Europejskiej, red. K. Korus, str. 361-367 Kraków : WUJ.

Wilkiewicz S. (2014) „Un livre de cuisine du XVIe siècle dans la collection berlinoise – une cuisine originale ? une cuisine nouvelle ?” [in:] RomanicaCracoviensia, 2014/14, red. M. Świątkowska, str. 234-241, Kraków: WUJ.

Wilkiewicz S. (2016) „Ciekawostki kulinarno-językowe na podstawie rękopisu Gall. Fol. 220 z kolekcji berlińskiej w Krakowie” [in:] Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura, red. W. Żarski, T. Piasecki, str. 219-227, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.