dr Małgorzata Kamecka

e-mail: m.kamecka@uwb.edu.pl

2007- tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze :

– kulturowe doświadczanie Odmienności, obraz Innego

– kultura postkolonialna we Francji (narracje tożsamościowe, badania nad formami pamięci)

Wybrane publikacje

Monografie:

 • Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s.249 (współautor Izabella Zatorska)
 • „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 311.

Monografie współredagowane:

 • Inspirations: English, French and Polish Cultures. Edited by D.Guzowska and M.Kamecka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.

 

 • Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, pod red. Guzowskiego i M. Kameckiej, Białystok 2005.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Historia przyjaźni pisarek « na wygnaniu » : Nancy Huston i Leïli Sebbar (Lettres parisiennes. Autopsie de l’exil, 1986), [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes, Mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak, Etudes réunis et présentés par Renata Jakubczak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 175-183.
 • „Nie jesteśmy nomadami”. Przestrzeń francuskich przedmieść i tożsamość potomków imigrantów”, Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 221-235 .
 • « Les narrations identitaires des Français issus de l’immigration maghrébine à la lumière de Générations Beurs. Français à part entière », Revue d’Études Françaises, 21, 2016, s. 197-204.
 • Małe miasteczka we Francji ostoją pamięci i tożsamości, [w:] Małe miasta. Osobliwości, Acta Collegii Supraslensis, tom XXI, pod. red. Mariusza Zemło, Lublin-Sędziszów Małopolski-Supraśl 2016, s. 421-433.
 • Twórczość artystów wywodzących się ze środowisk imigranckich a kultura postkolonialna we Francji, [w:] Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych, redakcja naukowa: Wojciech Charchalis, Renata Díaz-Szmidt, Ewa Siwierska, Małgorzata Szupejko, Warszawa-Poznań 2015, s.323-333.
 • Poszukiwanie tożsamości w filmowym świecie Rachida Bouchareba na przykładzie Little Senegal, w: Ex Africa Semper Aliquid Novi, tom II, pod red.. J. Łapotta i M. Toboty, Żory  2014, s. 310-318.
 • Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej, POLITEJA, 2014, 31/1, s. 191-204.
 • Od obcości do bliskości w London River Rachida Bouchareba w: Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O Inter-, Multi- i trans kulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych, pod red. Sławomira Bobkowskiego i Piotra Rudzkiego, Wrocław 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 257-265.

 

 • Obraz hiszpańskiej diaspory we Francji: filmowa fikcja a rzeczywistość (na przykładzie filmy Kobiety z 6. piętra), w: Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, pod red. Ludmiły Furman, Białystok 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 9-23.

 

 • Doświadczanie odmienności na zajęciach z wiedzy o kulturze Francji. Czy wykorzystanie materiałów audiowizualnych prowadzi do sukcesu? w: Motywacja. Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego, pod red. J. Sujeckiej-Zając, A. Jaroszewskiej, K. Szymankiewicz, J. Sobańskiej-Jędrych, Warszawa 2014, s. 159-171.

 

 

 • Jak żyje się Anglikowi w „zapadłej dziurze we Francji”?, w: Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. A. Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 165-176.

 

 • Miejsca i ludzie w fotografii. Paryż Eugène’a Atgeta, Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 141-151.

 

 

 • „Kultura dla każdego”. Francuski model polityki kulturalnej, Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 217-225.

 

 • Polska bieda w relacjach cudzoziemców z XVI-XVIII wieku [w:] Bieda w Polsce, pod red. G. Miernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 75-86.

 

 • L’Autre vu par les voyageurs étrangers visitant la Pologne au XVIIIe siècle [w :] Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, praca zbiorowa pod red. J. Sztachelskiej, współpraca: G.Moroz, M. Kamecka, K. Szymborska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 36-44.

 

 • „Słodka Francja” w relacji podróżniczej Leona Andrzeja Morawskiego (1731-1732) [w:] Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, pod red. M.Foryckiego, A.Jakuboszczak, J.Jurkiewicza, I.Kraszewskiego i M.Pukiańca, Poznań 2011, s. 441-455.

 

 • Les Anglais n’aiment-ils vraiment pas les Français? [w:] Inspirations: English, French and Polish Cultures. Edited by D.Guzowska and M.Kamecka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 351-363.

 

 • Polski charakter według Huberta Vautrina [w:] Dawne literatury romańskie: żywioły, temperamenty, charaktery, pod red. M. Abramowicza i P. Matyaszewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 309-318.