dr Ludmiła Furman

email: ludfur@wp.pl

 • Koordynator PNJH
 • Kierownik studiów podyplomowych: „Dwujęzyczna obsługa firmy na rynku międzynarodowym”

Stopnie naukowe:

2008–doktor  nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

1985– magister Iberystki  Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

 • Literatura kobieca w Ameryce Łacińskiej
 • Tożsamość kulturowa w literaturze krajów hispanojęzycznych

Wybrane publikacje:

Artykuły w prasie obcojęzycznej:

 • 2007: „El auge de la novela negra en América Latina” w: Caudal 2006, República Dominicana
 • 2008 Boom femenino: País cultural, República Dominicana
 • www: ¿El boom femenino tras el boom masculino?
 • 2013 Grandes mitos de América Latina e interculturralidad: un proyecto didáctico a través de la educación emocional, Studia Iberystyczne
 •  2014  La verdad en la literatura o fuera de ella w: Croyance – Vérité –Mensonge, Szczecin
 • 2014 Kulturalne i polityczne uwarunkowania recepcji pisarzy latynoamerykańskiego boomu: Francja i Polska”  w: monografii  (red. Ludmiła Furman),   Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB
 • 2016  (monografia): Identidad femenina y modelos narrativos en la prosa de las escritoras hispanoamericanas del segundo boom. UwB. Wydział Filologiczny, Wydawnictwo Prymat

Artykuły w monografiach:

 • “La verdad en la literatura o fuera de ella w: Croyance – Vérité –Mensonge, Szczecin 2014
 • “Kulturalne i polityczne uwarunkowania recepcji pisarzy latynoamerykańskiego boomu: Francja i Polska”  w: „Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB  2014
 • Redakcja  książki : „Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB  2014