dr Ludmiła Furman

ludfur@wp.pl

Stopnie naukowe:

2008–doktor  nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

  • Literatura kobieca w Ameryce Łacińskiej
  • Tożsamość kulturowa w literaturze krajów hispanojęzycznych

 

  • Wybrane publikacje:
  • 2007 El auge de la novela negra en América Latina: Caudal 2006, República Dominicana
  •  2008 Boom femenino: País cultural, República Dominicana
  • www: ¿El boom femenino tras el boom masculino?
  • 2013 Grandes mitos de América Latina e interculturralidad: un proyecto didáctico a través de la educación emocional, Studia Iberystyczne
  •  2014  La verdad en la literatura o fuera de ella w: Croyance – Vérité –Mensonge, Szczecin
  • 2014 Kulturalne i polityczne uwarunkowania recepcji pisarzy latynoamerykańskiego boomu: Francja i Polska”  w: monografii  (red. Ludmiła Furman),   Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB
  • 2016  (monografia): Identidad femenina y modelos narrativos en la prosa de las escritoras hispanoamericanas del segundo boom. UwB. Wydział Filologiczny, Wydawnictwo Prymat