dr Ludmiła Furman

email: ludfur@wp.pl

 • Koordynator PNJH
 • Kierownik studiów podyplomowych: „Dwujęzyczna obsługa firmy na rynku międzynarodowym”

Stopnie naukowe:

2008–doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

1985– magister Iberystki  Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

 • Literatura kobieca w Ameryce Łacińskiej
 • „czarna” powieść

Wybrane publikacje:

Artykuły w prasie obcojęzycznej:

 • 2007: „El auge de la novela negra en América Latina” w: Caudal 2006, República Dominicana
 •  „Boom femenino“: “País cultural“ 2008, República Dominicana
 • Na stronie www: ¿El boom femenino tras el boom masculino?
 • “Grandes mitos de América Latina e interculturralidad: un proyecto didáctico a través de la educación emocional”, Studia Iberystyczne 2013

Artykuły w monografiach:

 • “La verdad en la literatura o fuera de ella w: Croyance – Vérité –Mensonge, Szczecin 2014
 • “Kulturalne i polityczne uwarunkowania recepcji pisarzy latynoamerykańskiego boomu: Francja i Polska”  w: „Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB  2014
 • Redakcja  książki : „Obraz Hiszpanii w krajach i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, UwB  2014