mgr Magdalena Aleturowicz

Email: m.aleturowicz@uwb.edu.pl

 

Stopnie naukowe:

2002- magister filologii romańskiej,   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Stypendia naukowe:

2004-  miesięczne stypendium Ambasady Francji,  Université de Franche- Comté ,Centre de  Linguistique appliquée de Besançon

2009-  miesięczne stypendium Ambasady Francji, Université Stendhal 3 Grenoble, Centre Universitaire d’Etudes Françaises

Zainteresowania badawcze:

Neurodydaktyka

Style i strategie uczenia się

Dodatkowe informacje:

Opiekun praktyk zawodowych

Koordynator PNJF 1