mgr Olga Turłaj

email: o.turlaj@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:
2003 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet w Białymstoku
Zainteresowania badawcze:
fonetyka kontrastywna, fonologia, prozodia
Wybrane publikacje:
Anna Miatluk, DorotaSzymaniuk, Olga Turłaj, (2008), Contrastive phonetics of English and Polish: phonetic interference / ; ed. by Anna Miatluk, Białystok: Trans Humana.
Olga Turłaj, Contrastive analysis of English and Polish utterance prosody with regard to foreign language teaching, “Linguodidactica” T. 8 (2004), s. 277-286.