mgr Agnieszka Jelska-Cydzik

email: a.jelska-cydzik@uwb.edu.pl
Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z fonetyki praktycznej oraz interferencji fonetycznej. Zainteresowania badawcze: fonetyka i fonologia języka angielskiego oraz fonetyka kontrastywna polsko-angielska. Miłośniczka fonetyki oraz organizatorka warsztatów fonetycznych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Artykuły:
1. Agnieszka Jelska-Cydzik, Barbara Grygoruk – Nauczanie praktycznej fonetyki języka angielskiego na poziomie licencjackim – praktyczne pomysły w: Neofilologia. Tom 5 (2003) – Dydaktyka fonetyki języka obcego eds. W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak, 93–105. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2003.
2. Does explicit treatment help students eradicate word stress errors w: Dydaktyka fonetyki języka obcego, eds. W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak, 93–105. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2006.
3. The Importance of Phonetics and Phonostylistic Processes in Listening Comprehension w: Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education eds. K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008.

Academic degrees:
1996 – M.A. in English Philology, University of Warsaw
Research interests:
1. English phonetics and phonology
2. Polish-English interference
3. Fast speech processes in English and Polish
Publications:
1. Agnieszka Jelska-Cydzik, Barbara Grygoruk – Nauczanie praktycznej fonetyki języka angielskiego na poziomie licencjackim – praktyczne pomysły w: Neofilologia. Tom 5 (2003) – Dydaktyka fonetyki języka obcego eds. W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak, 93–105. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2003.
2. Does explicit treatment help students eradicate word stress errors w: Dydaktyka fonetyki języka obcego, eds. W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak, 93–105. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2006.
3. The Importance of Phonetics and Phonostylistic Processes in Listening Comprehension w: Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education eds. K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008.