mgr Anna Dziok-Łazarecka

email: a.lazarecka@uwb.edu.pl
ANNA DZIOK-Łazarecka: Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym. Jej zainteresowania badawcze obejmująutekstualnienie tematyki podróży, przyrody i krajobrazu w angielskiej literaturze podróżniczej oraz zagadnienia z dziedziny ekokrytyki. Prywatnie miłośniczka żeglarstwa.

 

Artykuły

 

“I must fight, always, against forgetting”: A journey through memory and grief in Helen Macdonald’s relational autobiography H is for Hawk, w: Crossroads. A Journal of English Studies. The University of Białystok. 4/2016 (15). S.52-70.

 

“Birds have Proustian capacity for making remembrance” – a post-pastoral reading of John Lewis-Stempel’sMeadowland and the question of anthropomorphising animals, w: Crossroads. A Journal of English Studies. The University of Białystok. 1/2016 (12). S.4-18.