mgr Ewa Majewska

email: ewkamaj@interia.pl

email: ewkamaj@interia.pl

Koordynator PNJA

 

Stopnie naukowe:

1989 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze:

Tematyka z obszaru glottodydaktyki, testowanie oraz ewaluacja.