mgr Robert Kuźma

email: r.kuzma@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • Uniwersytet Łódzki  2001, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów. Tytuł magistra stosunków międzynarodowych
 • Uniwersytet w Białymstoku Katedra Neofilologii, Filologia Angielska  – 2002.  Magister filologii angielskiej.

Zainteresowania badawcze:

 • Wybrane elementy kulturoznawstwa oraz amerykanistyki

Wybrane publikacje:

 • Teaching Listening Comprehension. Linguodidactica Tom IX, Białystok, 2005, ed. Roman Hajczuk.
 • Linguistic Warfare – The Politics behind the English Language. (in:) Nosowicz F.J and Peklarz M. (eds.) Edukacja dla przyszłości. Białystok; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006.
 • Making sense of it all – Culture behind Words. Linguodidactica tom X, Białystok, 2006, ed. Roman Hajczuk.
 • African-Americans, Ebonics and the Struggle for Cultural Identity Semantic Relations In Language and Culture. Eds. Krzysztof Bogacki i Anna Miatluk. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 • US Language Policy and the Question of National Identity . (in:) Nosowicz F.J and Peklarz M. (eds.) Edukacja dla przyszłości. Białystok; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007
 • The EU and the US – a Political  Marriage of Convenience? W Dialogu języków i kultur. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • The Global Rogue State – Anti-Americanism in the World.  Pase Papers 2007. Studies in culture and literature, vol. 2. Eds. Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz and Jacek Mydla. Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, Katowice 2007.
 • (Nie)obecność treści międzykulturowych we współczesnych podręcznikach do nauki języka angielskiego. (w:) “Nauczanie języków obcych w szkolnictwie wyższym” ed. Anna Maria Harbig. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2008
 • Teaching that talk – Ebonics in the EFL classroom. The Teacher. Nr. 3 (57) 2008.
 • It’s punctuation, stupid! In defense of the troublesome squiggles. The Teacher. Nr. 8-9 (61) 2008.
 • E Pluribus Unum? The Plight of Assimilation in the USA. The Teacher. Nr. 10 (62) 2008.
 • Be Funny or Be Forgotten. The Science of Humour for ET’s. The Teacher. Nr 3 (127) 2015.
 • Dave Eggers’ Nostalgia for the Right to Privacy in “The Circle”. (to be published 2016)