dr Jacek Partyka

Dr Jacek Partyka, Instytut Neofilologii, UwB

Email: j.partyka@uwb.edu.pl

 

Stopnie naukowe:

2011 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2004 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet w Białymstoku

 

Zainteresowania badawcze:

Poezja W. H. Audena

Poezja i proza Charlesa Reznikoffa

Amerykańska poezja modernistyczna

Amerykańska proza dotycząca Holokaustu

Intertekstualność

Związki pomiędzy literaturą a prawem

 

Wybrane publikacje:

Książki redagowane:

  • Współredakcja z Jerzym Kamionowskim:

American Wild Zones: Space, Experience, Consciousness. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2016.

https://www.peterlang.com/view/title/17872

 

  • Współredakcja z Grzegorzem Morozem:

Representing and (De)Constructing Borderlands. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 2016.

https://www.cambridgescholars.com/representing-and-deconstructing-borderlands

 

  • Współredakcja z Weroniką Łaszkiewicz i Zbigniewem Maszewskim:

Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in American Literature and Culture. Cambridge Scholar Publishing: Newcastle upon Tyne, 2016.

https://www.cambridgescholars.com/dwelling-in-days-foregone

 

  • Współredakcja z Lucyną Aleksandrowicz-Pędich:

Jews and Non-Jews: Memories and Interactions from the Perspective of Cultural Studies, Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015.

https://www.peterlang.com/view/title/16564

 

 

Wybrane artykuły w czasopismach:

  • „Deathfugue and the Maidens: The Intertextual Bonds Between Paul Celan’s ‘Todesfuge’ and Cynthia Ozick’s The Shawl Re-Considered”, Kwartalnik Neofilologiczny. Zeszyt 2 (2018). 288-299.

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123069/edition/107331/content

 

  • „Between Nostalgia and Self-Hatred: The Problem of Identity in Cynthia Ozick’s The Shawl”, Polish Journal for American Studies. Vol. 11 (Spring 2017). 85-98.

http://paas.org.pl/wp-content/uploads/2013/10/PJAS_11_spring_2017.pdf

 

  • „Stitch, Stich and Stichomancy: Poetry by Other Means in Susan Howe’s Spontaneous Particulars: The Telepathy of Archive”, Polish Journal for American Studies. Vol. 11 (Autumn 2017). 311-327.

http://paas.org.pl/wp-content/uploads/2013/10/PJAS_11_autumn_2017.pdf

 

  • „Casting a Shadow Backwards and Forwards: The Para-Holocaust Fiction of Charles Reznikoff, Isaac Bashevis Singer and Bernard Malamud”, Kultura Popularna. 2017, 1 (51). 52-67.

https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=152885

 

  • „The Double Man: W. H. Auden’s Transatlantic Transformation”, Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture. 2015 (5). 128-147.

https://content.sciendo.com/view/journals/texmat/5/1/article-p129.xml

 

  • „Literackie formy graniczne (Weiss – Reznikoff – Grynberg)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Pismo Centrum Badań Nad Zagładą Żydów IFiS PAN. 2013, tom 9. 289-309.

http://www.zagladazydow.org/index.php?show=561