dr Weronika Łaszkiewicz

email: w.laszkiewicz @uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2016 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku

2010 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowanie badawcze:

 • literatura fantastyczna, m.in. jej związki z mitem i religią, jak również wizerunki kobiet oraz Indian Ameryki Północnej
 • literatura i kultura popularna

Wybrane publikacje:

Książki:

 • współredakcja z Mariuszem M. Lesiem i Piotrem Stasiewiczem, Tekstowe światy fantastyki, Białystok: Prymat 2017.
 • współredakcja ze Zbigniewem Maszewskim i Jackiem Partyką, Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in North-American Literature and Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2016.
 • współredakcja ze Zbigniewem Maszewskim i Tomaszem Sawczukiem, Visuality and Vision in American Literature, Białystok: BialystokUniversity Press, 2014.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • “Into the Wild Woods: On the Significance of Trees and Forests in Fantasy Fiction”, Mythlore 36.1/2017. 39-58.
 • “Konstrukcje narracyjne w tekstach Petera S. Beagle’a”, Tekstowe światy fantastyki. Red. Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz i Piotr Stasiewicz. Białystok: Prymat 2017. 155-165.
 • “The Anti-Christian Dimensions of Fantasy Literature”, The Light of Life: Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. Red. Maria Błaszkiewicz i Łukasz Neubauer. Kraków: Libron, 2017. 203-216.
 • “Warriors of Our Imagination: Native Americans in 20th-Century Polish Literature”, Ad Americam. Journal of American Studies, nr 17 (2016). 173-187.
 • “Benevolent and Malevolent Creatures in Guy Gavriel Kay’s Fionavar Tapestry”, Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy Literature. Red. Łukasz Neubauer. Kraków: Libron, 2016.69-83.
 • “Longing for the Enchantment of the Old World: Fairies in 19th-Century American Literature”, Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in American Literature and Culture. Red. Weronika Łaszkiewicz, Zbigniew Maszewski, Jacek Partyka. Newcastle upon Tyne: CambridgeScholars Publishing, 2016. 103-112.
 • “J.R.R. Tolkien’s Portrayal of Femininity and Its Transformations in Subsequent Adaptations”, Crossroads. A Journal of English Studies, nr 11 (4/2015). 15-28.
 • “Phenomenology of Religion and the Study of Modern Fantasy Literature”, Acta Neophilologica, XVI (1), 2014. 179-189.
 • “Peter S. Beagle’s Transformations of the Mythic Unicorn”, Mythlore 33.1, Fall/Winter 2014. 53-65.
 • “The Reinvention of Lycanthropy in Modern Fantasy Literature”, Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Red. Andrzej Wicher, Piotr Spyra i Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 91-103.
 • “Finding the Way through Fantasyland: Maps and Cartography in Modern Fantasy Literature”,  Visuality and Vision in American Literature. Red. Zbigniew Maszewski, Weronika Łaszkiewicz i Tomasz Sawczuk. Białystok: BialystokUniversity Press, 2014. 143-155.
 • “The Antique and Modern Dimensions of Fantasy Literature”, AnnalesNeophilologiarum, nr 7, Szczecin 2013. 103-117.
 • “Finding God(s) in Fantasylands: Religious Ideas in Fantasy Literature”, Crossroads. A Journal of English Studies, nr 1/2013. 24-36.

Inne:

 • Współtworzy projekt „Wymiary Fantastyki” (www.fantastyka.uwb.edu.pl)
 • Opiekun w kole naukowym Eloi – Studenckie Koło Badań nad Fantastyką