dr Weronika Łaszkiewicz

email: weronika.laszkiewicz@wp.pl

Stopnie naukowe:

2016 – doktor w zakresie literaturoznawstwa,  Uniwersytet w Białymstoku

2010 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowanie badawcze:

  • literatura fantastyczna, m.in. jej związki z mitem, religią, wizerunki kobiet
  • literatura i kultura popularna

Wybrane publikacje:

Książki:

  • współredakcja ze Zbigniewem Maszewskim i Jackiem Partyką, Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in North-American Literature and Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2016 (w przygotowaniu).
  • współredakcja ze Zbigniewem Maszewskim i Tomaszem Sawczukiem, Visuality and Vision in American Literature, Białystok: Bialystok University Press, 2014.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

  • „Phenomenology of Religion and the Study of Modern Fantasy Literature”, Acta Neophilologica, XVI (1), 2014. 179-189.
  • “Peter S. Beagle’s Transformations of the Mythic Unicorn”, Mythlore 33.1, Fall/Winter 2014. 53-65.
  • “The Reinvention of Lycanthropy in Modern Fantasy Literature”, Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Red. Andrzej Wicher, Piotr Spyra i Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 91-103.
  • “Finding the Way through Fantasyland: Maps and Cartography in Modern Fantasy Literature”,  Visuality and Vision in American Literature. Red. Zbigniew Maszewski, Weronika Łaszkiewicz i Tomasz Sawczuk. Białystok: Bialystok University Press, 2014. 143-155.
  • “The Antique and Modern Dimensions of Fantasy Literature”, Annales Neophilologiarum, nr 7, Szczecin 2013. 103-117.

Inne:

  • Współtworzy projekt „Wymiary Fantastyki” (www.fantastyka.uwb.edu.pl)