mgr Dorota Guzowska

email: guzowska@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2004 – magister filologii angielskiej

1999 – magister historii

Zainteresowania badawcze:

 • siedemnastowieczne angielskie ego-documents; badania nad emocjami; historia rodziny

Wybrane publikacje:

 • 2005 “Czy siedemnastowieczni Anglicy nudzili się w Polsce?” w: Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, red. Piotr Guzowski i Małgorzata Kamecka, Białystok 2005.
 • 2005 „Czy zabić króla? Rzecz o egzekucji Karola I”, Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny, 25/2005.
 • 2007 „Stosunek rodziców chorujących dzieci do lekarzy w siedemnastowiecznej Anglii” w: Leczyć, uzdrawiać, pomagać, red.: Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Wrocław, Arboretum, 2007
 • 2007 „Niezwykły dzień zwykłych ludzi: teoria i praktyka sabatarianizmu w siedemnastowiecznej Anglii” w: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. Piotr Guzowski i Marzena Liedke, Białystok 2007.
 • 2007 „Samuela Pepysa skoki w bok, czyli o miłości małżeńskiej na próbę wystawionej” Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny 27/2007
 • 2008 „Mężczyzna jako mąż i ojciec w oczach kobiety w siedemnastowiecznej Anglii” w: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, red. Bożena Płonka-Syroka, Warszawa, Wydawnictwo DiG 2008
 • 2009 „Ralph Thoresby: A Man of Passion” w: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Warszawa 2009.
 • 2009 „People on the move: the Experience of Travelling In Seventeenth-Century England” w: Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality, red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla, Katowice 2009.
 • 2011 ”The construction of parental identity in 17th-century English autobiographies” w: Identity through a Language Lens, red. Kamila Ciepiela, Wyd. Peter Lang 2011.
 • 2011 “Philippe Ariès’ theory on parental indifference and its reception in Polish historiography” w: Inspirations: English, French and Polish Cultures, red. D. Guzowska, M. Kamecka, Wydawnictwo UwB.
 • 2013 „Czyja miłość? Rodzice piszą o miłości okazywanej im przez dzieci – przykład siedemnastowiecznych autobiografii angielskich” w: Antropologia Miłości Tom V. Miłość Idealna, Miłość Dziecka pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2013, s. 289-300.
 • 2014 „A Conflict of Wills. The Seventeenth-Century Diarist Isaac Archer and His Father”, Crossroads. A Journal of English Studies Issue 2/2014.
 • 2015 „Psyche i soma – związki miedzy emocjami a zdrowiem w zapiskach siedemnastowiecznego angielskiego pastora Henry’ego Newcome’a” w: Emocje, literatura, medycyna, red. D. Saniewska, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2015, s. 37-48.