dr Zdzisław Głębocki

email: glebocki@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2007 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku

1979 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Zainteresowanie badawcze:

 • kultura amerykańska;
 • problematyka polonijna;
 • wirtualność i cyberkultura;

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Enter the New Negro: Cultural Dimensions of the Harlem Renaissance.  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2011.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • „Longing for the Old Country: Polish-Americans and Nostalgia in the Digital Age”,  w: Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in American Literature and Culture,  Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016.
 • “The Harlem Renaissance Visual Arts Project”, w: Visuality and Vision in American Literature,  Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, 269-279.
 • „Digital Homeland: Polonia on the World Wide Web”, w: Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XX, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2012,  259-269.
 • “WebQuests Revisted”, w:  Learning a Language in Virtual Worlds. A Review of Innovation and ICT in Language Teaching Methodology, Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration, Warszawa, 2012, 100-106.
 • “Cyber Nomads – New Sense of Travel into the Virtual (Reality)”, w: The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense, Wydawnictwo WSEH, Bielsko-Biała, 2012, Philological Series, 157-167.
 • “Polonia and Other Fables: Allan Sekula in Search of Identity/Polishness”, w:  Inspirations: English, French and Polish Cultures, Wydawnictwo UwB, Białystok, 2011. 395-405.
 • “Bruce Chatwin’s The Songlines – Cultural Perspectives”, w: Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres, Centuries and Literary Traditions, Cambridge Scholars Publishing, 2010, 175-184.