dr Sylwia Borowska-Szerszun

dr Sylwia Borowska-Szerszun

email: sbszerszun@gmail.com

Autorka artykułów poświęconych dramatowi średniowiecznemu i wczesnorenesansowemu oraz współczesnej literaturze fantastycznej. Łączy zainteresowania mediewistyczne z badaniami nad fantastyką. Prywatnie mól książkowy, miłośniczka kotów i seriali telewizyjnych, blogująca o książkach.

Stopnie naukowe:

2010 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

2002 – magister filologii angielskiej,  Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

 • angielska literatura i kultura średniowieczna
 • mediewalizm we współczesnej literaturze (zwłaszcza fantasy)
 • wizerunek kobiety i mniejszości w fantastyce

 

Wybrane publikacje

Książki:

Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes. Wydawnictwo UwB, Białystok, 2016.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • “When Gods are Absent from Fantasy: Religion and Spiritual Experience in Guy Gavriel Kay’s The Lions of Al-Rassan and The Sarantine Mosaic”, w: The Light of Life. Essays in Honour of professor Barbara Kowalik, Maria Błaszkiewicz, Łukasz Neubauer. Libron, Kraków, 2017, 217-232.
 • “Faire Ladies Re-Imagined: Female Characters in Guy Gavriel Kay’s A Song for Arbonne”, w: Tekstowe światy fantastyki, Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok, 2017, 167-178.
 • “Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha”, w: Narracje fantastyczne, Ksenia Olkusz, Krzysztof K. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków, 2017, 189-208.
 • “The giants beneath: Cultural memory and literature in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant”. A Journal of English Studies 15.4, 2016, 30-41. DOI: 10.15290/cr.2016.15.4.03
 • “The Interplay of the Domestic and the Uncanny in Susanna Clarke’s Jonathan Strange and Mr Norrell. A Journal of English Studies 9. 2, 2015, 4-12.
 • “Sweet Demons: Male Body and Masculinity in Anne Bishop’s Dark Fantasy Novels and related Fan Art”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. Maszewski, W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk.  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2014, 47-58.
 • “Love and Knowledge: on Eroticising Moral Message in John Redford’s Wit and Science”, w: Old Challenges and New Horizons in English and American Studies,  A. Walczuk, W. Witalisz. Text –Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture Vol. 9, Peter Lang Edition, Frankfurt, 2014, 83-94.
 • “From Riot to (Self-)Control: Unruly Youth in Late Medieval Interludes”, w: PASE Studies in Litearture and Culture,  M. Cieślak, A. Rasmus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 57-66.
 • “The Comic and the Carnivalesque in Mankind”, w: Studies in English Drama and Poetry, t. 1. Red. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2007, 35-44.
 • “The Unruly Household in John Heywood’s Johan Johan”, w: Studia Anglica PosnaniensiaAn International Review of English Studiest . 43. Poznań: UAM, 2007, 265-274.

 

 

 

 

 

Sylwia Borowska-Szerszun, PhD

email: sbszerszun@gmail.com

She has published articles on late medieval and Tudor drama as well as on contemporary speculative fiction. Currently her research revolves around medieval studies, medievalism and fantasy literature. She is also a bookworm blogging about popular literature, a cat lover and an enthusiast of TV series and volleyball.

 

Academic degrees:

2010 – PhD in English Literature, Warsaw University

2002 – MA in English Literature,  Warsaw University

Research interests:

 • medieval studies
 • mediewalism in contemporary literature (particularly fantasy)
 • representation of women and minorities in speculative fiction

 

Selected publications:

Books:

Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes. Wydawnictwo UwB, Białystok, 2016.

Articles and chapters in books:

 • “When Gods are Absent from Fantasy: Religion and Spiritual Experience in Guy Gavriel Kay’s The Lions of Al-Rassan and The Sarantine Mosaic”, in: The Light of Life. Essays in Honour of professor Barbara Kowalik, Maria Błaszkiewicz, Łukasz Neubauer. Libron, Kraków, 2017, 217-232.
 • “Faire Ladies Re-Imagined: Female Characters in Guy Gavriel Kay’s A Song for Arbonne”, in: Tekstowe światy fantastyki, Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok, 2017, 167-178.
 • “Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha”, in: Narracje fantastyczne, Ksenia Olkusz, Krzysztof K. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków, 2017, 189-208.
 • “The giants beneath: Cultural memory and literature in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant”. A Journal of English Studies 15.4, 2016, 30-41. DOI: 10.15290/cr.2016.15.4.03
 • “The Interplay of the Domestic and the Uncanny in Susanna Clarke’s Jonathan Strange and Mr Norrell. A Journal of English Studies 9. 2, 2015, 4-12.
 • “Sweet Demons: Male Body and Masculinity in Anne Bishop’s Dark Fantasy Novels and related Fan Art”, in: Visuality and Vision in American Literature, ed. Maszewski, W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk.  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2014, 47-58.
 • “Love and Knowledge: on Eroticising Moral Message in John Redford’s Wit and Science”, in: Old Challenges and New Horizons in English and American Studies,  A. Walczuk, W. Witalisz. Text –Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture Vol. 9, Peter Lang Edition, Frankfurt, 2014, 83-94.
 • “From Riot to (Self-)Control: Unruly Youth in Late Medieval Interludes”, in: PASE Studies in Literature and Culture,  M. Cieślak, A. Rasmus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 57-66.
 • “The Comic and the Carnivalesque in Mankind”, in: Studies in English Drama and Poetry, t. 1. ed. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2007, 35-44.
 • “The Unruly Household in John Heywood’s Johan Johan.” Studia Anglica PosnaniensiaAn International Review of English Studies, vol. 43, 2007, 265-274.