dr Sylwia Borowska-Szerszun

dr Sylwia Borowska-Szerszun

email: s.borowska-szerszun@uwb.edu.pl

Autorka artykułów poświęconych dramatowi średniowiecznemu i wczesnorenesansowemu oraz współczesnej literaturze fantastycznej. Łączy zainteresowania mediewistyczne z badaniami nad fantastyką. Prywatnie mól książkowy, miłośniczka kotów i seriali telewizyjnych, blogująca o książkach.

Stopnie naukowe:

2010 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

2002 – magister filologii angielskiej,  Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

 • angielska literatura i kultura średniowieczna
 • mediewalizm we współczesnej literaturze (zwłaszcza fantasy)
 • wizerunek kobiety i mniejszości w fantastyce

 

Wybrane publikacje

Książki:

Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes. Wydawnictwo UwB, Białystok, 2016.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • “When Gods are Absent from Fantasy: Religion and Spiritual Experience in Guy Gavriel Kay’s The Lions of Al-Rassan and The Sarantine Mosaic”, w: The Light of Life. Essays in Honour of professor Barbara Kowalik, Maria Błaszkiewicz, Łukasz Neubauer. Libron, Kraków, 2017, 217-232.
 • “Faire Ladies Re-Imagined: Female Characters in Guy Gavriel Kay’s A Song for Arbonne”, w: Tekstowe światy fantastyki, Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok, 2017, 167-178.
 • “Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha”, w: Narracje fantastyczne, Ksenia Olkusz, Krzysztof K. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków, 2017, 189-208.
 • “The giants beneath: Cultural memory and literature in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant”. A Journal of English Studies 15.4, 2016, 30-41. DOI: 10.15290/cr.2016.15.4.03
 • “The Interplay of the Domestic and the Uncanny in Susanna Clarke’s Jonathan Strange and Mr Norrell. A Journal of English Studies 9. 2, 2015, 4-12.
 • “Sweet Demons: Male Body and Masculinity in Anne Bishop’s Dark Fantasy Novels and related Fan Art”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. Maszewski, W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk.  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2014, 47-58.
 • “Love and Knowledge: on Eroticising Moral Message in John Redford’s Wit and Science”, w: Old Challenges and New Horizons in English and American Studies,  A. Walczuk, W. Witalisz. Text –Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture Vol. 9, Peter Lang Edition, Frankfurt, 2014, 83-94.
 • “From Riot to (Self-)Control: Unruly Youth in Late Medieval Interludes”, w: PASE Studies in Litearture and Culture,  M. Cieślak, A. Rasmus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 57-66.
 • “The Comic and the Carnivalesque in Mankind”, w: Studies in English Drama and Poetry, t. 1. Red. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2007, 35-44.
 • “The Unruly Household in John Heywood’s Johan Johan”, w: Studia Anglica PosnaniensiaAn International Review of English Studiest . 43. Poznań: UAM, 2007, 265-274.