dr Sylwia Borowska-Szerszun

email: sbszerszun@gmail.com

Publikowała artykuły poświęcone dramatowi średniowiecznemu i wczesnorenesansowemu, koncentrując się na aspektach karnawałowych (w ujęciu Bachtina) i transgresyjnych. Obecnie łączy zainteresowania mediewistyczne z badaniami nad literaturą fantastyczną. Prywatnie mól książkowy, miłośniczka kotów i seriali telewizyjnych, blogująca o książkach.

Stopnie naukowe:

2010 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

2002 – magister filologii angielskiej,  Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

  • angielska literatura i kultura średniowieczna
  • mediewalizm we współczesnej literaturze (zwłaszcza fantasy)
  • przedstawienie odmienności w literaturze i kulturze popularnej

Wybrane publikacje

Artykuły i rozdziały w monografiach:

  • “Sweet Demons: Male Body and Masculinity in Anne Bishop’s Dark Fantasy Novels and related Fan Art”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. Z. Maszewski, W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk.  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2014, 47-58.
  • “Love and Knowledge: on Eroticising Moral Message in John Redford’s Wit and Science”, w: Old Challenges and New Horizons in English and American Studies, red. A. Walczuk, W. Witalisz. Text –Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture Vol. 9, Peter Lang Edition, Frankfurt, 2014, 83-94.
  • “Female Myth and Gender Ideology in Two Tudor Interludes: Fulgens and Lucres and Johan Johan”, w: Edukacja dla Przyszłości,  t. 8. Red.  J. Zaniewski, A. Serwicka-Kapała. Białystok: WSFiZ, Białystok, 2010.
  • “From Riot to (Self-)Control: Unruly Youth in Late Medieval Interludes”, w: PASE Studies in Litearture and Culture, red. M. Cieślak, A. Rasmus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 57-66.
  • “The Comic and the Carnivalesque in Mankind”, w: Studies in English Drama and Poetry, t. 1. Red. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2007, 35-44.
  • “The Unruly Household in John Heywood’s Johan Johan”, w: Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies. t . 43. Poznań: UAM, 2007, 265-274.
  • “Women in Fulgens and Lucres by Henry Medwall”, w: Approaches to Literature. t. 4. Red. Grażyna Bystydzieńska. Warszawa: Zakład Literatury Angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 2005, 47-58.