• HOME
  • (Polski) dr Edyta Wajda

(Polski) dr Edyta Wajda

email:
e.wajda@uwb.edu.pl
Academic degrees:
2014 – Ph.D. in applied linguistics, University of Warsaw
1995 – M.A. in English philology, University of Warsaw
Research interests:
• applied linguistics: alternative methods of assessment, learner autonomy, modern tendencies in language education
• cognitive linguistics: genericity
Selected publications:
Głowacka B., Kofman D., Ryciuk D., Wajda E. & Żmudzka D. 2004. Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
Wajda, E. 2004.„Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów od 10 do 15 lat jako pomoc dydaktyczna wspomagająca proces uczenia się i nauczania języków i kultur” in: Linguodidactica. Tom VIII..
Wajda, E. 2004. „Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów od 10 do 15 jako forma oceniania alternatywnego. Języki Obce w Szkole 4.
Wajda, E. 2008. „Social and Political Aspects of Language Assessment” in: K. Bogacki, B. Głowacka & D. Potocka (eds.). Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Wajda, E. 2009. „Samoocena nauczyciela języków obcych” w: H. Komorowska (ed.). Skuteczna nauka języka obcego. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
Wajda, E. (2010). „Alternative Perspectives in Language Assessment” in: H. Komorowska i L. Aleksandrowicz-Pędich (eds.). Coping with Diversity: Language and Culture Education. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
Wajda, E. 2011. “New Perspectives in Language Assessment: The Interpretivist Revolution” in: M. Pawlak (ed.). Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Berlin: Springer.
Głowacka B. & Wajda E. 2015. Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat. Third Edition.Warszawa: ORE, https://www.ore.edu.pl.
Karczewski, D. & E. Wajda. 2015. „Perceptions of different syntactic forms of generics: an experimental study”. Białostockie Archiwum Językowe 15.