dr Edyta Wajda

email: e.wajda@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:
2014 – doktor w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski
1995 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowanie badawcze:
• językoznawstwo stosowane: alternatywne metody oceniania, autonomia uczącego się, współczesne koncepcje edukacyjne
• językoznawstwo kognitywne: generyczność
Wybrane publikacje:
Głowacka B., Kofman D., Ryciuk D., Wajda E. i Żmudzka D. 2004. Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
Wajda, E. 2004.„Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów od 10 do 15 lat jako pomoc dydaktyczna wspomagająca proces uczenia się i nauczania języków i kultur” w: Linguodidactica. Tom VIII..
Wajda, E. 2004. „Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów od 10 do 15 jako forma oceniania alternatywnego. Języki Obce w Szkole 4.
Wajda, E. 2008. „Social and Political Aspects of Language Assessment” w: K. Bogacki, B. Głowacka i D. Potocka (red.). Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Wajda, E. 2009. „Samoocena nauczyciela języków obcych” w: H. Komorowska (red.) Skuteczna nauka języka obcego. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
Wajda, E. (2010). „Alternative Perspectives in Language Assessment” w: H. Komorowska i L. Aleksandrowicz-Pędich (red.). Coping with Diversity: Language and Culture Education. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
Wajda, E. 2011. “New Perspectives in Language Assessment: The Interpretivist Revolution” w: M. Pawlak (red.). Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Berlin: Springer.
Głowacka B. i Wajda E. 2015. Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat, Wydanie III. Warszawa: ORE, https://www.ore.edu.pl.
Karczewski, D. i E. Wajda. 2015. „Perceptions of different syntactic forms of generics: an experimental study”. Białostockie Archiwum Językowe 15.