dr Agata Rozumko

email: a.rozumko@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2003 – doktor w zakresie językoznawstwa angielskiego,  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

1998 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowanie badawcze:

 • angielsko-polska gramatyka kontrastywna (sposoby wyrażania modalności epistemicznej w języku angielskim i polskim)
 • pragmatyka interkulturowa

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Rozumko, A. 2010. Wielokulturowość krajów anglojęzycznych w przysłowiach i powiedzeniach. Przysłowia w kształceniu językowym i interkulturowym. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Książki współredagowane:

 • Rozumko, A., D. Szymaniuk. 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo UwB
 • Bogacki K., J. Cholewa, A. Rozumko. 2012.  Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research. Białystok: Wydawnictwo UwB
 • Bogacki, K., J. Cholewa, A. Rozumko 2009. Methods of Lexical Analysis: Theoretical Assumptions and Practical Applications. Białystok: Wydawnictwo UwB

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Rozumko, A. 2017. Adverbial markers of epistemic modality across disciplinary discourses: A contrastive study of research articles in six academic disciplines, Studia Anglica Posnaniensia 52 (1): 73-101.
 • Rozumko, A. 2016. Adverbs of certainty in a cross-linguistic and cross-cultural perspective, Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics 16 (2): 239-263.
 • Rozumko, A. 2016. Linguistic concepts across languages: The category of epistemic adverbs in English and Polish, Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 2 (1): 195-214.
 • Rozumko, A. 2016. “Epistemic adverbs in English and Polish academic discourse”, w: Beyond Words. Crossing Borders in English Studies. Vol. II. pod red. Joanny Leśniewskiej i Mateusza Urbana, Kraków: Tertium, 57-72.
 • Rozumko, A. 2015. “Native and non-native uses of English modal particles. The case of surely and for sure”, Poznań Studies in Contemporary Linguistics 51 (4): 551–573.
 • Rozumko, A. 2015. “The pragmatic functions of modal particles: a non-native speaker’s perspective on dictionary definitions of surely and for sure”, w: Within Language, Beyond Theories (Volume III). Discourse Analysis, Pragmatics and Corpus Studies. pod red. Wojciecha Malca i Marietty Rusinek, Cambridge Scholars Publishing, 97-114.
 • Rozumko, A. 2012. “English influence on Polish proverbial language”, w:  The Anglicization of European Lexis. red. C. Furiassi, V. Pulcini, F. R. González, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 261-277.
 • Rozumko, A. 2012. “Speech-act adverbs in English and Polish: a cross-linguistic and cross-cultural comparison”, Białostockie Archiwum Językowe 12: 183-196.
 • Rozumko, A. 2012. “Evidential adverbs expressing certainty in English and Polish”, in: Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research, ed. by K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko, Białystok: Wydawnictwo UwB, 249-260.
 • Rozumko, A. 2009. “Cross-cultural Pragmatics as a Resource for the Paremiological Study of “National Character”: A Contrastive Study of Polish and Anglo-American Proverbs”, Proverbium  26: 323-344 .