• HOME
  • (Polski) dr Dorota Potocka

(Polski) dr Dorota Potocka

email: dpotocka@poczta.wp.pl

Academic degrees:

2006 – Ph. D.  – in linguistics, University of Warsaw

1988 – M.A. in English Philology, University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin

Research interests:

  • Pre- and in- service teacher education
  • Second Language Acquisition

Selected publications:

Books:

  • D. Potocka, H. Sierocka. 2015. Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika. Teacher’s Book. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Articles and chapters:

  • D. Potocka. 2011. Second language teacher education – shifting paradigms and future challenges. In: M. Pawlak (ed.), Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Verlag Berlin Heidelberg: Springer. 169-181.
  • D. Potocka, H. Sierocka, 2013. „An ESP teacher as a researcher“. Studies In Logic, Grammar and Rhetoric, UwB.
  • D. Potocka. 2015. „Kształcenie nauczycieli języków obcych – zmiany paradygmatów a nowe formy dydaktyczne.” In: Kultura Edukacji szkoły wyższej. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, red. E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. 347-357
  • Lewicka-Mroczek, D. Potocka.2016. „Język ojczysty na lekcji języka obcego. Przegląd badań”. Z problematyki kształcenia językowego”, tom VI.