dr Daniel Karczewski

email: dakar@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2013 – doktor w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

2003 – magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowanie badawcze:

  • językoznawstwo kognitywne;
  • psycholingwistyka;

Wybrane publikacje:

Książki:

Artykuły i rozdziały w monografiach:

  • Karczewski, D. (2015). “Factors determining genericity in the light of experimental studies of generics” w: K. Kosecki i J. Badio (red.) Empricial Methods in Language Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang, 29-40.
  •  Karczewski, D. & E. Wajda. (2015).  “Perceptions of different syntactic forms of generics: an experimental study” w: Białostockie Archiwum Językowe 15.