dr hab. Jerzy Kamionowski

email: j.kamionowski@uwb.edu.pl

Opublikował wiele artykułów dotyczących pisarstwa kobiet i Afroamerykanów oraz powieściopisarzy postmodernistycznych, często skupiając się na zagadnieniach takich jak stosunek do tradycji literackiej i kulturowej, kwestie tożsamościowe oraz etyczna wartość transgresji. Prywatnie miłośnik muzyki, kinoman, podróżnik, kociarz, zwolennik KOD.

Stopnie naukowe:

2013 – doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa,  Uniwersytet Łódzki

1999 – doktor w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

1991 – magister filologii polskiej, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w BIałymstoku

Zainteresowanie badawcze:

 • literatura afroamerykańska;
 • twórczość literacka kobiet;

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Głosy z „dzikiej strefy”. Rewolucja, prywatność i feminizm w twórczości poetek pokolenia Ruchu Czarnej Sztuki: Soni Sanchez, Nikki Giovanni i Audre Lorde. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2011.
 • New Wine in Old Bottles: Angela Carter’s Fiction. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2000.

– współredakcja z Jackiem Partyką:

 • American Wild Zones: Space, Experience, Consciousness. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2016.

– współredakcja z Lucyną Aleksandrowicz-Pędich:

 • Piękniejszy dom od Prozy: O amerykańskiej poezji kobiecej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2005.
 • O wiele więcej Okien. O amerykańskiej poezji kobiecej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2008.
 • Drzwi szerzej otworzyć: O amerykańskiej poezji kobiecej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2011.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • „Against the <<treachery of nostalgia>> – Natasha Trethewey’s Deconstructive Reconstructions of the Past”, w: Dwelling in Days Foregone: Nostalgia in American Literature and Culture, red. Weronika Łaszkiewicz, Zbigniew Maszewski i Jacek Partyka, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016.
 • „<<Steam-driven cannibals … claim us flesh eaters,– wish we were>>: Black sustainability through the voice in African-American poetry on the Middle Passage”, w: Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability, red. Justyna Kociatkiewicz, Laura Suchostawska i Dominika Ferens, Frankfurt am Mein: Peter Lang 2015, 239-254.
 • „<<Try to SEE your OWN face>>: Black Visibility through Poetry and Photography in Amiri Baraka and Billy Abernathy’s In Our Terribleness”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. Zbigniew Maszewski, Weronika Łaszkiewicz i Tomasz Sawczuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, 79-90.
 • „Poetry from a Shoebox: Cooking, Food and Black American Experience in Nikki Giovanni’s Poetry”, Polish Journal for American Studies, Vol. 6 (2012), 73-82.
 • „<<Who Do the Saying>> – (Mis)Reading America in Toni Morrison’s <<The Dead of September 11>> and Amiri Baraka’s <<Somebody Blew Up America>>”, w: (Mis)Reading America: American Dreams, Fictions and Illusions, red. Jerzy Durczak i Paweł Frelik,  Universitas: Kraków 2011, 195-213.