• HOME
 • (Polski) dr Ewa Lewicka-Mroczek

(Polski) dr Ewa Lewicka-Mroczek

e-mail: ewa.lewicka.mroczek@poczta.fm

Academic degrees:

2005 –  Ph.D. in linguistics  (specialization: applied linguistics), University of Warsaw

1985 – M.A. in linguistics  (specialization:  psycholinguistics), University of Warsaw

 

Research interests:

 • Discourse analysis, text narratives (oral and written),
 • FL classroom research,
 • Theories of FL learning and teaching,
 • Individual differences, learning styles and strategies,
 • FL teaching and learning  in different educational contexts.

 

 Selected publications:

 • Ewa Lewicka-Mroczek, Dorota Szymaniuk. 2008.  „Interdyscyplinarność w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego – perspektywa studenta  Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku.” Linguadidactica. Tom XII. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 85 – 97
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2009. „Błąd językowy na lekcji języka obcego. Sposoby reagowania i terapii”. In: Komorowska, H. (ed.). 2009.  Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych.. Warszawa: Wydawnictwo CODN. 25 – 37.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2009. „Przekonania studentów filologii angielskiej SWPS  w Warszawie na  temat  wiedzy i  umiejętności  potrzebnych nauczycielowi języka obcego”. In:  Komorowska, H. (ed.). 2009. Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Academica SWPS.  241 – 254.
 • Ewa Lewicka-Mroczek, Dorota Szymaniuk. 2010. „Właściwa forma nauczania i czynniki wpływające na odniesienie sukcesu w procesie uczenia się języka obcego – przekonania studentów Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku.” In:  “Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”. Post-conference materials. Lublin: Werset. 223 – 233.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2010. “Changing role of an EFL teacher”. In: Komorowska, H.  and L. Aleksandrowicz-Pędich (eds.) Coping with Diversity- Language and Culture Education. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA. 221 – 242.
 • Lewicka-Mroczek, E. , Krajka. J. 2011. „Projekty partnerskie programu  eTwinning w rozwijaniu kompetencji interkulturowej dzieci i młodzieży”. In: Sowa M. (ed.) (2011): Interculturel en pratique. 12/15, 1, Lublin: Werset-IFR. 127-140.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2011. „Proces uczenia się uczniów w gimnazjum”. In:  Komorowska, H.  (ed.) 2011. Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”. 140 – 159.
 • Lewicka-Mroczek, E. , Krajka. J. 2011. „Kompetencja uczenia się i kompetencje informatyczne jako metakompetencje w procesie uczenia się języka obcego – o rozwijaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci.” Poliglota. Edukacja językowa dzieci. 2011, 1 (13). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej. 17 – 31.
 • Lewicka-Mroczek, E., Krajka. J. 2011. „Kształcenie kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci języków obcych – moda czy faktyczna potrzeba?” Linguodidactica Tom XV. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 113 – 132.
 • Lewicka-Mroczek, Ewa, Szymaniuk, Dorota. (2013). Prosody Learning Strategies And What English Philology Students Know About Them.  In:  Crossroads – a Journal of English Studies. An electronic journal published by The University of Bialystok. Issue 3/2013. 22 – 34.  www.crossroads.uwb.edu.pl. DOA: 09.12. 2014.
 • Ewa Lewicka-Mroczek, Jarosław Krajka. 2013. „Student jako badacz – w kierunku wspierania pracy badawczej w kształceniu neofilologicznym.” In: Chodkiewicz, H. and  R. Lewicki. (eds.) 2013. Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża J. P. II w Białej Podlaskiej. Recenzent prof. Dr hab. Maria Wysocka. ISBN:978-83-61044-94-9.  237 – 245.
 • Krajka, Jarosław., Lewicka-Mroczek, Ewa. (2014). “At the crossroads of linguistics, literature and culture – a case for using audiovisual translation in language teaching”.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, 3. Str. 173-184.
 • Lewicka-Mroczek, E., Potocka, D., (2016), „Język ojczysty na lekcji języka obcego.
  Przegląd badań”. In: Awramiuk, E.  and Karolczuk, M. (eds.), (2016),  Z problematyki
  kształcenia językowego
  . VI. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu
  w Białymstoku. 211 – 228.