dr hab. Siergiej Grinev-Grinewicz

email: griniewicz@w.tkb.pl

Stopnie naukowe:

1990 – doktor habilitowany w zakresie jezykoznawstwa germanskiego,  Moskiewski Panstwowy Uniwersytet (Lomonosowa)

1977 – doktor w zakresie jezykoznawstwa germanskiego,  Moskiewski Panstwowy Uniwersytet (Lomonosowa)

1971 – magister  filologii angielskiej,

Moskiewski Panstwowy Uniwersytet (Lomonosowa)

Zainteresowanie badawcze:

  • terminoznawstwo, leksykologia, leksykografia antropolingwistyka, semiotyka

Wybrane publikacje:

Książki:

  • Wspolautorstwo z Elwira Sorokina, Tatiana Skopiuk i Patricia Thomas Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, 2015.
  •  współautorstwo z Jelena Ilchenko, Wstep do Lingwistyki Teksta (w jez. Ros.), LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, 2016

Artykuły i rozdziały w monografiach:

  • ”Terminological Activities: Principles And Perspectives”. Terminologija. No.20 – Vilnius, 2013, s.24-46
  •  “Concerning Linguopolitological, Terminological and Anthropolinguistic Aspects of Ecolinguistics” in: Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanislaw Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. – Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. – P.137-144
  •  “Terminological methods in the history of terminology science)” // Terminologija. No.18. – Vilnius, 2011, p.27-42
  •  “Terminology and language policy (towards establishing rudiments of linguopolitology)” // Terminologija. No.17. – Vilnius, 2010, p.16-20