dr Dorota Szymaniuk

email: d.szymaniuk@uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2002 – doktor w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku

1993 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

1986 – magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku

Zainteresowanie badawcze:

  • prozodia kontrastywna angielsko-polska;
  • prozodyczna analiza dyskursu;