Filologia angielska z elementami translatoryki (studia magisterskie)

Wybierz tę specjalność, jeśli pragniesz zostać tłumaczem. Oprócz doskonalenia kompetencji językowych, zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia. Będziesz mógł również gruntownie pogłębić swoją wiedzę w obszarze wybranej specjalności: językoznawstwie/językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – będziesz przygotowany w podstawowym zakresie do pracy tłumacza w różnych instytucjach. Być może zechcesz szlifować swoje umiejętności w zakresie translatoryki na studiach podyplomowych. Twoje umiejętności bez wątpienia będą pożądane w instytucjach kultury, administracji państwowej i oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Jeśli zdecydujesz się na kurs prowadzony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB, kariera nauczyciela również stoi przed Tobą otworem.

Pomożemy Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci mogą się poszczycić doskonałą znajomością języka angielskiego (na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego dwuletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów doktoranckich, a także podyplomowych. Zobacz naszą ofertę: Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela języka angielskiego, Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK