Historia

Katedra Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku powstała w 1998 r. wyniku restrukturyzacji Wydziału Humanistycznego (obecnie Wydział Filologiczny), na bazie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych działającego od 1990 (do 1995 Nauczycielskie Kolegium języka Angielskiego). Od 1995r. w obrębie tej jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzone są dwie specjalności: filologia angielska i filologia francuska.

W roku 2015 Katedra Neofilologii została przekształcona w Instytut Neofilologii.