• HOME
  • Nauka
  • Badania statutowe

Badania statutowe

Regionalizm, etniczność i marginalność jako wybrane aspekty literatury i kultury amerykańskiej XX i XXI wieku

Kierownik zespołu: dr hab. Jerzy Kamionowski

Członkowie: dr Zdzisław Głębocki, dr Jacek Partyka

Badania dotyczą literatury i kultury Stanów Zjednoczonych i prowadzone są w kilku częściowo nakładających się obszarach: współczesna poezja afroamerykańska, twórczość amerykańskich pisarzy żydowskiego pochodzenia, studia komparatystyczne dotyczące polskiej i amerykańskiej poezji XX wieku, aspekty wizualne w literaturze amerykańskiej (w tym wizerunki Innego), badania szeroko pojętej cyberkultury ze szczególnym uwzględnieniem obecności Polonii amerykańskiej w globalnej sieci.

Poetyka doświadczania odmienności

Kierownik zespołu: dr hab. Anna Maria Tomczak,
dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB; dr Sylwia Borowska-Szerszun, dr Weronika Łaszkiewicz

Celem realizowanego zadania jest przyjrzenie się wielorakim sytuacjom zderzenia lub współistnienia odmienności i sposobom ich uwidocznienia w dziele literackim. Badania obejmują teksty kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz anglojęzyczne publikacje polskiej literatury podróżniczej. Szczególnemu oglądowi poddane są literackie wyobrażenia odmienności we współczesnej literaturze fantastycznej, podróżniczej i diasporycznej w kontekście przedstawienia religii, etniczności, kobiety oraz postaci Innego.

Językowe badania porównawcze i ich aspekty glottodydaktyczne

Kierownik tematu: dr Agata Rozumko

Członkowie: prof. dr hab. Siergiej Grinev-Griniewicz, dr Daniel Karczewski, dr Edyta Wajda, dr Beata Piecychna

Badania prowadzone są w obrębie szerokiego spektrum zagadnień z obszaru językoznawstwa kontrastywnego, głównie angielsko-polskiego, oraz glottodydaktycznych aspektów badań porównawczych. Dotyczą sposobów wyrażania modalności w języku angielskim i polskim, pojęcia generyczności w obu językach (w ujęciu kognitywnym), komunikacji interkulturowej oraz zagadnień z zakresu antropolingistyki i terminoznawstwa. Badania z zakresu glottodydaktyki obejmują m.in. problematykę interkulturowości oraz paradygmatów w kształceniu nauczycieli języków obcych.

Literatura i sztuka francuskiego obszaru językowego wobec współczesnych problemów kulturowych

Kierownik zespołu: dr Małgorzata Kamecka

Członkowie: dr hab. Agnieszka Włoczewska, dr Małgorzata Zawadzka,  mgr Edyta Sacharewicz

Badania prowadzone są w dwóch kierunkach. W pierwszym analizowane są kwestie z dziedziny literaturoznawstwa i szeroko pojętej francuskiej krytyki literackiej XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatru. W nurcie drugim plasuje się analiza narracji tożsamościowych i form pamięci we współczesnych tekstach kultury we Francji.

Badania kontrastywne – semantyka i pragmatyka

Kierownik zespołu: dr Joanna Cholewa

Członkowie: mgr Sara Moroz

Badania prowadzone są w dwóch kierunkach:

  • w zakresie semantyki – percepcja i konceptualizacja ruchu w ujęciu kontrastywnym, analiza czasowników oraz ich kontekstu, dezambiguizacja;
  • w zakresie pragmatyki – analiza porównawcza dyskursu komunikacji konfliktowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch odmiennych kulturowo środowisk.