Filologia angielska (studia magisterskie)

Kontynuując swoją edukację na studiach drugiego stopnia, możesz zdobyć wiedzę i umiejętności na poziomie eksperckim.  Oprócz doskonalenia kompetencji językowych, zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji – możesz wybierać pomiędzy językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, a lingwistyką stosowaną. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – będziesz przygotowany do pracy w instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Jeśli zdecydujesz się na kurs prowadzony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB będziesz mógł wykonywać zawód nauczyciela języka obcego.

Pomożemy Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci mogą się poszczycić doskonałą znajomością języka angielskiego (na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego dwuletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów doktoranckich lub podyplomowych. Zobacz naszą ofertę: Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela języka angielskiego, Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK.