Kierunki i specjalności anglojęzyczne (studia licencjackie)

Filologia angielska

Jeśli wybierzesz tę specjalność, angielski nie będzie mieć przed Tobą żadnych tajemnic. Oferujemy Ci wszechstronny kurs Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, obejmujący doskonalenie Twoich umiejętności mówienia (w tym pracy nad wymową) czytania, rozumienia ze słuchu, pisania oraz znajomości gramatyki i słownictwa. Poszerzysz swoje horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa. Dowiesz się, jak rozwijał się język angielski i zrozumiesz procesy nim rządzące. Zainspirujemy cię do poznawania literatury, historii i kultury Wielkiej Brytanii i USA, dając Ci narzędzia i pojęcia niezbędne do ich zrozumienia i interpretacji. Zapoznasz się również z metodami i technikami translacyjnymi i spróbujesz swych sił w tłumaczeniu. Zrozumiesz, jak skutecznie uczyć się języków obcych i poznasz nowoczesne metody ich nauczania w praktyce. Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB, możesz zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.

Stosowane przez nas techniki i metody nauczania pomogą Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci mogą szczycić się biegłą znajomością języka angielskiego (na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), w tym języka specjalistycznego. Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego trzyletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia: Filologia angielska i Filologia angielska z elementami translatoryki

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK.

Filologia angielska z językiem niemieckim

Co dwa języki, to nie jeden. Wybierając tę specjalność, nie tylko udoskonalisz swoją praktyczną znajomość języka angielskiego (mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, gramatyki i słownictwa) lecz również nauczysz się języka niemieckiego w zakresie umożliwiającym Ci swobodną komunikację w pracy. Oprócz praktycznej nauki obu tych języków, poszerzysz swoje horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa. Zainspirujemy cię do poznawania literatury, historii i kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Zrozumiesz też jak skutecznie uczyć się języków obcych i poznasz nowoczesne metody ich nauczania w praktyce. Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB, możesz zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum .

Stosowane przez nas techniki i metody nauczania pomogą Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Będziesz móc szczycić się biegłą znajomością języka angielskiego (na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka niemieckiego na poziomie B1+/B2 (ESOKJ), w tym specjalistycznego z zakresu usług, prawa, ekonomii, turystyki, zarządzania, mediów (także elektronicznych) i kultury. Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego trzyletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia: Filologia angielska i Filologia angielska z elementami translatoryki

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK.

Filologia angielska z językiem hiszpańskim

Wybierz tę specjalność, jeśli uważasz, że znajomość jednego języka obcego we współczesnym świecie to za mało. Będziesz nie tylko doskonalić swoją praktyczną znajomość języka angielskiego (mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, gramatyki i słownictwa) lecz również wykonasz solidną pracę by poznać język hiszpański. Oprócz praktycznej nauki obu tych języków, poszerzysz swoje horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa. Zainspirujemy cię do poznawania literatury, historii i kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Zrozumiesz też jak skutecznie uczyć się języków obcych i poznasz nowoczesne metody ich nauczania w praktyce. Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB, możesz zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.

Stosowane przez nas techniki i metody nauczania pomogą Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Będziesz móc szczycić się biegłą znajomością języka angielskiego (na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka hiszpańskiego na poziomie B1+/B2 (ESOKJ), w tym specjalistycznego z zakresu usług, prawa, ekonomii, turystyki, zarządzania, mediów (także elektronicznych) i kultury. Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego trzyletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia: Filologia angielska i Filologia angielska z elementami translatoryki

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK.

Filologia angielska z językiem rosyjskim

Wybierz tę specjalność, jeśli zależy Ci na znajomości dwóch języków obcych. Będziesz nie tylko doskonalić swoją praktyczną znajomość języka angielskiego (mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, gramatyki i słownictwa) lecz również wykonasz solidną pracę by poznać język rosyjski. Oprócz praktycznej nauki obu tych języków, poszerzysz swoje horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa. Zainspirujemy cię do poznawania literatury, historii i kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Zrozumiesz też jak skutecznie uczyć się języków obcych i poznasz nowoczesne metody ich nauczania w praktyce. Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB, możesz zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.

Stosowane przez nas techniki i metody nauczania pomogą Ci zdobyć umiejętności i kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Będziesz móc szczycić się biegłą znajomością języka angielskiego (na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka rosyjskiego na poziomie B1+/B2 (ESOKJ), w tym specjalistycznego z zakresu usług, prawa, ekonomii, turystyki, zarządzania, mediów (także elektronicznych) i kultury. Oferowany przez nas program wspiera samodzielność w zdobywaniu wiedzy, podkreśla znaczenie pracy zespołowej, kładzie nacisk na umiejętność samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Promujemy również kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny oraz krytycznego myślenia.

Po ukończeniu naszego trzyletniego programu, będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia: Filologia angielska i Filologia angielska z elementami translatoryki

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie programu studiów i sylwetki absolwenta, znajdziesz je w Katalogu na stronie IRK.