• HOME
  • Studenci
  • Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

UWAGA!

PRAKTYKI ZAWODOWE

W związku ze zbliżającym się okresem realizacji PZ (GRUDZIEŃ i STYCZEŃ) proszę osoby, które będą ubezpieczały się przez Uczelnię o podanie (wyłącznie w formie elektronicznej) następujących danych osobowych.

  1. nazwisko i imiona
  2. numer pesel
  3. adres zamieszkania
  4. kierunek studiów
  5. okres odbywania praktyk (od… do…). UWAGA: należy podać daty, które ustalone zostały w instytucją przyjmującą i wpisane są na Umowie PZ.

 

Proszę o przesłanie ww. danych na mój adres mailowy a.lazarecka@uwb.edu.pl. W tytule proszę wpisać „Praktyki Zawodowe – dane studenta do ubezpieczenia”

Komunikat dla studentów FA, 3 rok (opiekun PZ Anna Dziok-Łazarecka):

1. Dokumenty przyjmowane są w ciagu 5. sem. w miesiącach GRUDZIEŃ i STYCZEŃ, czwartki godz. 9:30-9:45. Ostateczny termin składania dokumentów – 18.01.2018 
2. Osoby rozliczające się na podst. “Umowy” obowiązane są dostarczyć 2 oryginalne UZUPEŁNIONE egzemplarze.
3. Umowy o pracę, wolontariat, zaświadczenia, itp. – proszę przynosić kopie.
4. Przyjmowane będą WYŁĄCZNIE kompletne dokumenty.