Aktualności - archiwum

Sesja Naukowa, 25 października 2013

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Neofilologii
Zakład Języka Francuskiego
Zakład Języka Angielskiego

Sesja naukowa:

“Obraz Hiszpanii / krajów hispanojęzycznych
w innych kulturach”

25 października 2013, ul. Liniarskiego 3, sala 20

Myślą przewodnią sesji jest przenikanie dziedzictwa literackiego i kulturowego Hiszpanii/krajów hispanojęzycznych do innych tradycji kulturowych. Celem spotkania jest stworzenie możliwości dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, historyków), którzy w swych badaniach dostrzegają wpływ dziedzictwa kulturowego Hiszpanii na inne kultury oraz wskazanie procesów, które prowadzą współcześnie do pogłębienia tych wpływów i wzajemnych odniesień.

PROGRAM SESJI (dokument PDF)