Aktualności - archiwum

Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 26-28.03. 2012 odbędzie się w Białymstoku
w Katedrze Neofilologii, ul. Liniarskiego 3
Międzynarodowa konferencja naukowa

Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych

Organizatorzy konferencji oczekują oryginalnych, nigdzie uprzednio niepublikowanych tekstów referujących ostatnio prowadzone badania w zakresie komparatystyki, ich ram teoretycznych i zastosowań praktycznych. Referaty przyjęte przez organizatorów zostaną opublikowane przez wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

KALENDARIUM:
Zgłoszenia na konferencję wraz ze streszczeniem ok. 1 strony A4: do 15.02.2012r.
Zawiadomienie o akceptacji: do 29.02.2012r.
Tekst artykułu: do 15.04.2012r.

JĘZYKI KONFERENCJI: angielski, francuski, rosyjski

JĘZYKI PUBLIKACJI: angielski, francuski

ARTYKUŁY:
Szczegółowe informacje dotyczące formatowania przyjętych do publikacji artykułów zostaną przekazane w późniejszym terminie.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
350zł – z referatem
Opłata obejmuje koszty publikacji oraz przekąski w przerwach na kawę i uroczystą kolację.
150zł – bez referatu

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katedra Neofilologii UwB
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok
tel./fax. 085 745 75 16

Adres e-mail konferencji: kaneo@uwb.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Joanna Cholewa
Agata Rozumko

Komitet Naukowy
Jorge Baptista (Faro)
Xavier Blanco (Barcelona)
Krzysztof Bogacki (Warszawa)
Sylviane Cardey-Greenfield (Besançon)
Angels Catena (Barcelona)
Teresa Giermak-Zielińska (Warszawa)
Peter Greenfield (Besançon)
Sergiusz Griniewicz (Białystok)
Alicja Kacprzak (Łódź)
Alina Kreisberg (Pescara)
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
Anna Mańkowska (Warszawa)
Wiaczesław Nowikow (Łódź)