Aktualności

Program Erasmus + Rekrutacja na semestr zimowy i letni r. ak. 2019/2020

Szanowni Studenci,
Program Erasmus +
Rekrutacja na semestr zimowy i letni r. ak. 2019/2020
Rekrutacja na stypendialny wyjazd dla studentów FF, FAT, FH (studia
pierwszego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Do
wyboru są następujące instytucje:
UNIVERSITE DE LIEGE
B LIEGE01
Belgia
5 miejsc
TALLINNA ÜLIKOOL
EE TALLINN05
Estonia
2 miejsca
miejsca do podziału z fil. ang.
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
F MULHOUS01
Francja
2 miejsca
UNIVERSITE PARIS 13 – PARIS NORD
F PARIS013
Francja
2 miejsca
VILNIUS UNIVERSITY
LT VILNIUS01
Litwa
2 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES
LT VILNIUS04
Litwa
4 miejsca
miejsca do podziału między wszystkie filologie
LATVIJAS UNIVERSITATE
LV RIGA01
Łotwa
2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
MK SKOPJE01
Macedonia
2 miejsca
do podziału z fil. ang., pol., wsch.
UNIVERSIDADE DE LISBOA
P LISBOA109 (DAWNIEJ P LISBOA02)
Portugalia
2
miejsca
miejsca do podziału z fil. ang.
STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA
RO SUCEAVA01
Rumunia
3 miejsca
Studenci zainteresowani wyjazdem muszą zapoznać się z ofertą
wybranej uczelni na jej stronie. Spotkanie informacyjne odbędzie się
12 marca 2019 o godz. 13.00 w czytelni IN. Wypełniony formularz
zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz
zaświadczenie o średniej ocen uzyskane w Dziekanacie Wydziału
Filologicznego (studentów II i III roku obowiązuje zaświadczenie za
rok ubiegły, zaś studentów I roku za pierwszy semestr) należy
złożyć w SEKRETARIACIE INSTYTUTU NEOFILOLOGII DO 25 MARCA 2019, DO
GODZ. 12:00.
Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać 18 marca 2019 w godz.
15.00-16.00 w s. 10.
TERMIN ROZMOWY REKRUTACYJNEJ: 27 MARCA. Godzina zostanie podana
później. Obecność kandydatów obowiązkowa!
Wszelkie dodatkowe informacje na stronie UwB:
Dr Małgorzata Kamecka
Koordynator Erasmus+ specjalności francuskojęzycznych Instytutu
Neofilologii
* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od ilości środków finansowych
dostępnych w programie.