Aktualności

Prezentacja książki „Nauczyciel – Język – Kultura”

27   listopada   2018   r.  w  ramach  obchodów  “50-lecia  Środowiska
Filologicznego w Białymstoku” w czytelni Instytutu Neofilologii odbyła
się uroczystość poświęcona dr Barbarze Głowackiej, którą zainaugurował
Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski, Dziekan Wydziału Filologicznego.
W czasie spotkania, zorganizowanego przez Zakład Języka Francuskiego,
zaprezentowano dedykowaną dr Barbarze Głowackiej publikację „Nauczyciel
– Język – Kultura”. Uroczystość zgromadziła liczne grono Wykładowców
Wydziału Filologicznego UwB, a także Gości z Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu Łódzkiego.