Aktualności

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Dn. 24.10.2018r.
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
w godzinach 9:30 – 13:15 odbędą się wybory:
Przedstawicieli Studentów:
Do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (10 mandatów)
Do Rady Wydziału Filologicznego (10 mandatów)
Do Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej (1 mandat)
Do Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa (1 mandat)
Do Rady Naukowej Instytutu Neofilologii (1 mandat)
Do Rady Naukowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (1 mandat)
Do Senatu Uniwersytetu (1 mandat)
Zgłoszenie kandydata zawierające: Imię i nazwisko, rok studiów, kierunek oraz numer indeksu prosimy przesyłać na adres: WRSS.UWB@WP.PL lub poprzez bezpośrednie zgłoszenie w pokoju 160 do dnia 19.10.2018r.
Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza