Aktualności

Uwaga studenci III roku I stopnia, którzy nie zaliczyli jeszcze przedmiotu spoza kierunku studiów!

W r.a. 2018/2019 macie Państwo ostatnią możliwość zaliczenia tego przedmiotu. Niezaliczenie  przedmiotu spoza kierunku studiów  skutkuje niedopuszczeniem do obrony pracy licencjackiej.

Jeśli ktoś zaliczył przedmiot spoza kierunku wcześniej, nie musi zapisywać się na niego na III roku.

Na Wydziale Filologicznym zapisy na ten przedmiot będą odbywały się w sekretariatach Instytutów, od 3 do 5 października, w godz. 9.00-15.00. Nie będą przyjmowane zapisy telefoniczne.

OFERTA PRZEDMIOTU DO WYBORU:

Kierunek: kulturoznawstwo, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,  p. 63
1.     2.    Socjologia kultury (3 ECTS)- 30 godz. ćwiczeń zaliczenie po sem. I
3.    Logika i semiotyka kultury (2 ECTS) – 30 godz. konwersatorium, zaliczenie po sem. I
4.    Teatr i widowiska (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I
5.    Kultura Podlasia (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I
6.    Życie kulturalne (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II
7.    Film w kulturze (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I
8.    Kulturowe konteksty historii literatury (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II
9.    Słowo w kulturze (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II

Kierunek: filologia rosyjska, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,  p. 69

 1.    Literatura powszechna (5 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I
  2..    Analiza dzieła literackiego (2 ECTS) – 25 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II
  3.    Historia Rosji (3 ECTS) –  30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I
  4.    Kultura Rosji (2 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. II

Kierunek: filologia rosyjska, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,  p. 90

 1. Literatura klasyczna – źródła kultury europejskiej (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I.
 2. Historia Polski (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zliczenie po sem. II
 3. Mitoznawstwo (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II.
 4. Literatura i piśmiennictwo regionu ( 3 ECTS) – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I.

 

Jeżeli ktoś zechce wybrać  przedmiot na innym kierunku lub Wydziale, powinien wybrać przedmiot za co najmniej 2 ECTS.

Sprawa dotyczy wyłącznie studentów III roku, w tym powtarzających rok lub realizujących różnice programowe.