Aktualności

Zapraszamy do rejestracji na seminaria licencjackie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestracji na seminaria licencjackie. Muszą Państwo wybrać seminarium zgodnie z wcześniej zadeklarowaną specjalizacją. Seminaria językoznawcze i literaturoznawczo-kulturoznawcze są prowadzone wspólnie dla wszystkich specjalności, podany limit miejsc  jest zatem wspólny. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę zapoznać się z instrukcją:

Dotyczy filologii angielskiej:

1.osoby, które wybrały specjalizację językoznawczą rejestrują się wyłącznie na jedno z niżej wymienionych seminariów językoznawczych prowadzonych przez:  dr D. Karczewskiego – 14 miejsc, dr A. Rozumko  – 14 miejsc, dr D. Szymaniuk -14 miejsc, dr E. Lewicką-Mroczek -14 miejsc, dr A. Bartczak-Meszyńską – 6 miejsc

  1. osoby, które wybrały specjalizację literaturoznawczo-kulturoznawczą rejestrują się wyłącznie na jedno z niżej wymienionych seminariów prowadzonych przez: dr S. Borowską -Szerszun – 14 miejsc, dr hab. J. Kamionowskiego,  prof. UwB – 14 miejsc, dr W. Łaszkiewicz – 14 miejsc, dr. J. Partykę – 14 miejsc, dr A. Karczewską  – 6 miejsc
  2. osoby, które wybrały specjalizację wiedza o nauczaniu i uczeniu się języków rejestrują się na wyłącznie na jedno z niżej  wymienionych seminariów prowadzonych przez:  dr B. Wyszyńską  – 7 miejsc lub dr A. Dzięcioł – Pędich – 10 miejsc.

Dotyczy filologii, język angielski stosowany, z hiszpańskim:

1 .osoby, które wybrały specjalizację język angielski w administracji i biznesie rejestrują się wyłącznie na jedno z niżej wymienionych seminariów językoznawczych   prowadzonych przez: dr D. Karczewskiego – 14 miejsc, dr A. Rozumko  – 14 miejsc, dr D. Szymaniuk -14 miejsc, dr E. Lewicką-Mroczek -14 miejsc, dr A. Bartczak-Meszyńską – 6 miejsc

  1. osoby, które wybrały specjalizację język angielski w kulturze rejestrują się wyłącznie na jedno z niżej wymienionych seminariów literaturoznawczo-kulturoznawczych prowadzonych przez dr S. Borowską -Szerszun – 14 miejsc, dr hab. J. Kamionowskiego, prof. UwB – 14 miejsc, dr W. Łaszkiewicz – 14 miejsc, dr. J. Partykę – 14 miejsc, dr A. Karczewską – 6 miejsc

 

Dotyczy filologii, język angielski stosowany z językiem rosyjskim:

Na tej specjalności zostanie uruchomiona wyłącznie specjalizacja  język angielski w kulturze. Rejestrują się Państwo na jedno z niżej wymienionych seminariów literaturoznawczo-kulturoznawczych prowadzonych przez: dr S. Borowską -Szerszun – 14 miejsc, dr hab. J. Kamionowskiego, prof. UwB – 14 miejsc, dr W. Łaszkiewicz – 14 miejsc, dr. J. Partykę – 14 miejsc, dr A. Karczewską  – 6 miejsc

 

Dotyczy filologii angielskiej z językiem  niemieckim:

Na tej specjalności zostanie uruchomiona wyłącznie specjalizacja  język angielski w administracji i biznesie . Rejestrują się Państwo na jedno z niżej wymienionych seminariów językoznawczych   prowadzonych przez: dr D. Karczewskiego – 14 miejsc, dr A. Rozumko  – 14 miejsc, dr D. Szymaniuk -14 miejsc, dr E. Lewicką-Mroczek -14 miejsc, dr A. Bartczak-Meszyńską – 6 miejsc

 

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wyborze specjalizacji lub planują powtarzanie seminarium, przewidywana jest druga rejestracja w terminie 17-19 września.