Aktualności

Zapraszamy na sesję naukową z cyklu: Inspiracje w kulturze francuskiego obszaru językowego (20 listopada 2018)


TEMAT 1. EDYCJI:
Europejskie fascynacje Afryką w literaturze i sztuce
Białystok – 20 listopada 2018
Zapraszamy do udziału w jednodniowej sesji naukowej (dzień studyjny)
otwierającej nowy cykl spotkań zatytułowany Inspiracje w kulturze francuskiego
obszaru językowego. Podczas tegorocznej sesji pragniemy skoncentrować się na
Afryce i wpływach kultury afrykańskiej na kulturę europejską: literaturę, sztuki
plastyczne, muzykę, film.
ORGANIZATOR:
Zakład Języka Francuskiego
Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Małgorzata Kamecka
dr Małgorzata Zawadzka
mgr Edyta Sacharewicz
Koszty uczestnictwa: 200 zł
Kontakt: inspiracje.uwb@gmail.com
Język wystąpień: polski
Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i krótki abstrakt przyjmujemy
do 30 września 2018: inspiracje.uwb@gmail.com.
Planujemy publikację wygłoszonych referatów.