Aktualności - archiwum

SEMINARIA DYPLOMOWE W ROKU AK. 2018/2019

Zapisy na seminarium dyplomowe (st. I stopnia) i seminarium magisterskie (st. II stopnia)
seminarium magisterskie  II stopnia (filologie angielskie)
Zapisy na seminarium dyplomowe (3 rok)i magisterskie (1 rok) w systemie
USOS
odbędą się w terminie 5-12 września 2018 r.