Aktualności

Fundacja dialog poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w projekcie „Skarbnica Znaczeń – wykorzystanie metody projektu w pracy edukacyjnej z dziećmi”.

Fundacja dialog poszukuje wolontariuszy chętnych do
udziału w projekcie „Skarbnica Znaczeń – wykorzystanie
metody projektu w pracy edukacyjnej z dziećmi”.
Zaangażowanie wolontariuszy będzie szczególnie potrzebne w
kwietniu, maju i czerwcu. Projekt ten ma charakter warsztatowy
i będzie przeprowadzony we współpracy z uczniami szkół
podstawowych.
Przed przystąpieniem do działania, wolontariusze
wezmą udział w 8-godzinnych szkoleniach z zakresu: pracy z
grupą zróżnicowaną kulturowo, pracy metodą projektu oraz
umiejętności współpracy w grupie.
Wszyscy wolontariusze będą pod opieką koordynatora.
Korzyści dla wolontariuszy: zagłębieni się w lokalną kulturę,
pogłębienie umiejętności współpracy w grupie, zapoznanie się
z metodą projektu edukacyjnego, zdobycie doświadczenia w
zakresie realizacji projektu, możliwość sprawdzenia się w
różnych rolach, odkrywania swoich mocnych stron i
ograniczeń.
Wolontariusz otrzyma umowę o wolontariat, zaświadczenie o
udziale w projekcie oraz opinię (niezbędną do zaliczenia
praktyk zawodowych).
Kontakt:
Fundacja Dialog
Beata Kardasz
605 956 411